Pitesco chuyên cung cấp các sản phẩm 100% chính hãng với chất lượng vượt trội từ châu âu/nhật bản với giá tốt nhất hiện nay

Ở PITESCOVIETNAM :

  1. Hoàn tiền X3 nếu sản phẩm không không phải chính hãng
  2. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong 12 tháng 
  3. Làm việc chuyên nghiệp có hợp đồng rõ ràng
  4. Tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm

==> GIÁ TỐT-UY TÍN-CHẤT LƯỢNG<==

 PitesCo vietnam, Đại lý CHÍNH HÃNG ELAP TẠI Việt Nam

PITESCO - Đại lý CHÍNH HÃNG ELAP TẠI Việt Nam, ELAP Việt Nam

Giới thiệu về ELAP, PitesCo vietnam Đại lý CHÍNH HÃNG ELAP TẠI Việt Nam

Kể từ năm 1968, ELAP đã cống hiến cho ngành thiết bị tự động hóa công nghiệp. các nghiên cứu công nghiệp đã tập trung vào việc thiết kế và xây dựng 1 loạt sản phẩm với mức độ ứng biến cao, cụ thể cho từng ứng dụng, dựa trên thiết kế của ELAP cho khách hàng của chúng tôi.

SEB100A824LD5A, Bộ mã hóa vòng quay Elap SEB100A824LD5A, Elap Vietnam

SEB100A824LD5A, Elap SEB100A824LD5A, Bộ mã hóa vòng quay Elap SEB100A824LD5A, Elap Vietnam

Nhà phân phối/Đại lý Elap tại Việt Nam         Encoder ELAP       code: SEB100A824LD5A

ELAP thiết kế và chế tạo 1 loạt các sản phẩm điện tử và cơ điện tử cho tự động hóa công nghiệp, bao gồm các code tiêu biểu sau:

Absolute encoders  Encoder MEM - BUS Profinet MEM520 - Bus Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM - BUS Profinet MEM540 - Bus Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM - BUS Profinet MEM410 - Bus Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM - BUS Profinet MEM430 - Bus Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM - BUS Profinet MEM620 - Bus Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM - BUS MEM520 - Bus Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM - BUS MEM540 - Bus Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM - BUS MEM410 - Bus Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM - BUS MEM430 - Bus Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM - BUS MEM620 - Bus Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM MEM520 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM MEM540 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM MEM410 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM MEM430 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder MEM MEM620 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder EMA EMA620 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder EMA EMA650 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder EMA EMA520 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder EMA EMA540 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder EMA EMA510 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder EMA REMA530 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder EMA EMA430 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder EMA EMA410 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder EMA EMA470 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder REC-VA REC540-VA Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder REC-VA REC520-VA Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder REC-VA REC440-VA Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder REC-VA REC450-VA Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder REC-VA REC620 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder RM36   Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder RM22   Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder fittings Encoder couplings Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder fittings Measuring wheel type 552 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder fittings Measuring wheel type 251 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
 Absolute encoders  Encoder fittings B100 Supporting arm for encoder Elap Vietnam Bộ giải mã xung tuyệt đối Selet
Incremental encoders Encoder E620 E620/E621 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E621 RE620/RE621 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E622 REV620/REV621 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E623 E650/RE651 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E624 RE650/RE651 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E625 REV650/REV651 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E520 E520 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E521 RE520 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E522 REV520 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E523 E540 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E524 RE540 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E525 REV540 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E526 E510 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E527 RE510 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E528 REV510 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E529 RE530 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E530 REV530 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Hollow shaft E400 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Hollow shaft E470 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Hollow shaft E410 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Hollow shaft E430 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder REC REC540 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder REC REC520 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder REC REC440 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder REC REC450 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder REC REC620 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder RE50   Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet

 PitesCo vietnam Đại lý CHÍNH HÃNG ELAP TẠI Việt Nam

Incremental encoders Encoder SEB   Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder SEB-Z   Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E40 E40 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E40 E40A Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E40 E40Q Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E40 E40M Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E40 E40V Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E40 E40S Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E40 E40V Special version X27 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E30   Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder RM36   Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder RM22   Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder REV REV620 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder REV REV520 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder REV REV540 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder REV REV510 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder REV REV530 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EM - REM EM520 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EM - REM EM540 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EM - REM EM510 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EM - REM REM530 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EM - REM EM620 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EM - REM EM650 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EM - REM EM400 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EM - REM EM470 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EM - REM EM410 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EM - REM EM430 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EP - REP EP521 - REP521 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EP - REP EP541 - REP541 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EP - REP EP511 - REP511 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EP - REP EP621 - REP621 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EP - REP EP651 - REP651 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EP - REP EP401 - REP401 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EP - REP EP471 - REP471 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EP - REP EP411 - REP411 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder EP - REP EP431 – REP431 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder E320   Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder fittings Encoder couplings Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder fittings Measuring wheel type 552 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Incremental encoders Encoder fittings Measuring wheel type 251 Elap Vietnam Bộ giải mã xung tương đối Selet
Linear transducers Linear transducers series PD - PE Elap Vietnam Bộ biến đổi tuyến tính Selet
Linear transducers TMP + MP200 Magnetic transducer Elap Vietnam Bộ biến đổi tuyến tính Selet
Linear transducers Optical scale series KD   Elap Vietnam Bộ biến đổi tuyến tính Selet
Linear transducers Optical scale series KP   Elap Vietnam Bộ biến đổi tuyến tính Selet
 Wire transducers Wire encoder HLS HLS-S Elap Vietnam Máy biến năng dây Selet
 Wire transducers Wire encoder HLS HLS-M Elap Vietnam Máy biến năng dây Selet
 Wire transducers Wire encoder HLS HLS-L Elap Vietnam Máy biến năng dây Selet
 Wire transducers Wire potentiometer HPS HLS-S Elap Vietnam Máy biến năng dây Selet
 Wire transducers Wire potentiometer HPS HLS-M Elap Vietnam Máy biến năng dây Selet
 Wire transducers Wire potentiometer HPS HLS-L Elap Vietnam Máy biến năng dây Selet
Linear potentiometers PLS Series   Elap Vietnam Chiết áp tuyến tính Selet
Linear potentiometers PL2S Series   Elap Vietnam Chiết áp tuyến tính Selet
Linear potentiometers PL231 Series   Elap Vietnam Chiết áp tuyến tính Selet
Linear potentiometers PM Series   Elap Vietnam Chiết áp tuyến tính Selet
Linear potentiometers PM2S Series   Elap Vietnam Chiết áp tuyến tính Selet
Linear potentiometers PR Series   Elap Vietnam Chiết áp tuyến tính Selet
Linear potentiometers PR2S Series   Elap Vietnam Chiết áp tuyến tính Selet
Linear potentiometers PLS-V Series   Elap Vietnam Chiết áp tuyến tính Selet
PLC axes controllers Nexus N2   Elap Vietnam Bộ điều khiển Selet
PLC axes controllers Vega+   Elap Vietnam Bộ điều khiển Selet
PLC axes controllers Vega   Elap Vietnam Bộ điều khiển Selet
PLC axes controllers Neos N1   Elap Vietnam Bộ điều khiển Selet
Counters & visualizers CM78   Elap Vietnam Bộ điều khiển Selet
Counters & visualizers CM78N   Elap Vietnam Counters & visualizers Selet
Counters & visualizers Series VD4   Elap Vietnam Counters & visualizers Selet
Counters & visualizers VD3   Elap Vietnam Counters & visualizers Selet
Counters & visualizers CM6   Elap Vietnam Counters & visualizers Selet
Positioners/ Controller Vega+   Elap Vietnam Bộ điều khiển và Bộ xác định vị trí Elap 
Positioners/ Controller Vega   Elap Vietnam Bộ điều khiển và Bộ xác định vị trí Elap 
Positioners/ Controller Neos N1   Elap Vietnam Bộ điều khiển và Bộ xác định vị trí Elap 
Positioners/ Controller CM76   Elap Vietnam Bộ điều khiển và Bộ xác định vị trí Elap 
Positioners/ Controller CM72 - CM73 - CM74   Elap Vietnam Bộ điều khiển và Bộ xác định vị trí Elap 

 PitesCo vietnam Đại lý CHÍNH HÃNG ELAP TẠI Việt Nam

PITESVIETNAM đại lý chính thức hãng ELAP tại Vietnam – ELAP Vietnam

=> Xem thêm sản phẩm tại đây

——————–//——————–
THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Hotline: 0912 300 549 (Mr. Trí)
Văn phòng: số nhà 27 Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh