Pitesco chuyên cung cấp các sản phẩm 100% chính hãng với chất lượng vượt trội từ châu âu/nhật bản với giá tốt nhất hiện nay

Ở PITESCOVIETNAM :

  1. Hoàn tiền X3 nếu sản phẩm không không phải chính hãng
  2. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong 12 tháng 
  3. Làm việc chuyên nghiệp có hợp đồng rõ ràng
  4. Tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm

==> GIÁ TỐT-UY TÍN-CHẤT LƯỢNG<==

Bộ giải mã xung Hãng Sick Encoder Sick Vietnam

PITESCO Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng SICK “Thiết bị điện, Điện công nghiệp, Điện tự động” Nắm bắt xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và dẫn đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào tự động hoá trong quản lý và sản xuất, ANS Việt Nam tự hào đem đến cho Quý khách hàng sự lựa chọn tối ưu và đáng tin cậy về linh kiện, phụ tùng, thiết bị tự động, nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh của Quý khách hàng. Bộ giải mã xung Hãng Sick Encoder Sick Vietnam

Bộ mã hóa xung Encoder Sick

List code Encoder Sick Vietnam!!

1031531 ARS60-B4K00360 Encoder Sick Vietnam
1031532 ARS60-B4B00360 Absolute encoder Sick Vietnam
1031533 ARS60-BDA00360 Absolute encoder Sick Vietnam
1031534 ARS60-B4A01440 Absolute encoder Sick Vietnam
1031535 ARS60-B1T03600 Absolute encoder Sick Vietnam
1031536 ARS60-BDA03600 Absolute encoder Sick Vietnam
1031537 ARS60-BDK03600 Absolute encoder Sick Vietnam
1031538 ARS60-B4A04000 Absolute encoder Sick Vietnam
1031539 ARS60-BDA04096 Absolute encoder Sick Vietnam
1031540 ARS60-BDK04096 Absolute encoders
1031541 ARS60-B4A14400 Absolute encoders
1031542 ARS60-BDM16384 Absolute encoders
1031543 ARS60-B1L21600 Absolute encoders
1031544 ARS60-BDM24576 Absolute encoders
1031545 ARS60-FAL00100 Absolute encoders
1031546 ARS60-F4A00128 Absolute encoders
1031547 ARS60-FDL00128 Absolute encoders
1031548 ARS60-F4A00256 Absolute encoders
1031549 ARS60-F4K00256 Absolute encoders
1031550 ARS60-F4R00256 Absolute encoders
1031551 ARS60-F1A00256 Absolute encoders
1031552 ARS60-F1K00256 Absolute encoders
1031554 ARS60-FDA00256 Absolute encoders
1031555 ARS60-FDK00256 Absolute encoders
1031556 ARS60-F4A00360 Absolute encoders
1031557 ARS60-F4N00360 Absolute encoders
1031558 ARS60-F1A00360 Absolute encoders
1031559 ARS60-FAK00360 Absolute encoders
1031560 ARS60-FAM00360 Absolute encoders
1031561 ARS60-FDK00360 Absolute encoders
1031562 ARS60-F4A00512 Absolute encoders
1031563 ARS60-F4K00512 Absolute encoders
1031564 ARS60-F4B00512 Absolute encoders
1031565 ARS60-F4R00512 Absolute encoders
1031566 ARS60-F4L00512 Absolute encoders
1031567 ARS60-F4S00512 Absolute encoders
1031568 ARS60-F4M00512 Absolute encoders
1031569 ARS60-F1A00512 Absolute encoders
1031570 ARS60-F1B00512 Absolute encoders
1031571 ARS60-FAA00512 Absolute encoders
1031572 ARS60-FDA00512 Absolute encoders
1031573 ARS60-FDK00512 Absolute encoders
1031575 ARS60-F4R00720 Absolute encoders
1031576 ARS60-FAK00720 Absolute encoders
1031577 ARS60-F1M01000 Absolute encoders
1031578 ARS60-F4A01024 Absolute encoders
1031579 ARS60-F4K01024 Absolute encoders
1031580 ARS60-F4B01024 Absolute encoders
1031581 ARS60-F4R01024 Absolute encoders
1031582 ARS60-F4L01024 Absolute encoders
1031583 ARS60-F4M01024 Absolute encoders
1031584 ARS60-F4T01024 Absolute encoders
1031586 ARS60-F1A01024 Absolute encoders
1031587 ARS60-F1R01024 Absolute encoders
1031588 ARS60-FAL01024 Absolute encoders
1031589 ARS60-FAA01024 Absolute encoders
1031590 ARS60-FDA01024 Absolute encoders
1031592 ARS60-F4L01440 Absolute encoders
1031593 ARS60-FAK02000 Absolute encoders
1031594 ARS60-F4A02048 Absolute encoders
1031595 ARS60-F4K02048 Absolute encoders
1031596 ARS60-F4R02048 Absolute encoders
1031597 ARS60-F4L02048 Absolute encoders
1031598 ARS60-FDA02048 Absolute encoders
1031599 ARS60-F4R03600 Absolute encoders
1031600 ARS60-F4M03600 Absolute encoders
1031601 ARS60-FDA03600 Absolute encoders
1031602 ARS60-F4A04096 Absolute encoders
1031603 ARS60-F4K04096 Absolute encoders
1031604 ARS60-F4R04096 Absolute encoders
1031605 ARS60-F1A04096 Absolute encoders
1031606 ARS60-F1K04096 Absolute encoders
1031607 ARS60-FAK04096 Absolute encoders
1031608 ARS60-FAA04096 Absolute encoders
1031609 ARS60-FAR04096 Absolute encoders
1031610 ARS60-FDA04096 Absolute encoders
1031611 ARS60-F1N05000 Absolute encoders
1031612 ARS60-FAA05760 Absolute encoders
1031613 ARS60-F4M07200 Absolute encoders
1031614 ARS60-F4A08192 Absolute encoders
1031615 ARS60-F4K08192 Absolute encoders
1031616 ARS60-F4L08192 Absolute encoders
1031617 ARS60-F4M08192 Absolute encoders
1031618 ARS60-F4N08192 Absolute encoders
1031619 ARS60-F4U08192 Absolute encoders
1031620 ARS60-F1A08192 Absolute encoders
1031621 ARS60-F1K08192 Absolute encoders
1031622 ARS60-FDA08192 Absolute encoders
1031623 ARS60-F4A11520 Absolute encoders
1031624 ARS60-FAN16384 Absolute encoders
1031625 ARS60-FDA16384 Absolute encoders
1031626 ARS60-F4A32767 Absolute encoders
1031627 ARS60-F4K32767 Absolute encoders
1031628 ARS60-F4B32767 Absolute encoders
1031629 ARS60-F4L32767 Absolute encoders
1031630 ARS60-F4M32767 Absolute encoders
1031631 ARS60-F1A32767 Absolute encoders
1031632 ARS60-F1K32767 Absolute encoders
1031633 ARS60-F1T32767 Absolute encoders
1031634 ARS60-FAA32767 Absolute encoders
1031635 ARS60-FAK32767 Absolute encoders
1031636 ARS60-FAR32767 Absolute encoders
1031637 ARS60-FDA32767 Absolute encoders
1031638 ARS60-FDK32767 Absolute encoders
1031640 ARS60-F4A32768 Absolute encoders
1031641 ARS60-F4T32768 Absolute encoders
1031642 ARS60-F1A32768 Absolute encoders
1031643 ARS60-F1K32768 Absolute encoders
1031644 ARS60-FAL32768 Absolute encoders
1031645 ARS60-FAA32768 Absolute encoders
1031646 ARS60-FAK32768 Absolute encoders
1031647 ARS60-FDA32768 Absolute encoders
1031648 ARS60-FDL32768 Absolute encoders
1031650 ARS60-G4A00360 Absolute encoders
1031651 ARS60-G4K00360 Absolute encoders
1031652 ARS60-G4B00360 Absolute encoders
1031653 ARS60-G4R00360 Absolute encoders
1031654 ARS60-G4L00360 Absolute encoders
1031655 ARS60-GAR00360 Absolute encoders
1031656 ARS60-GAA00360 Absolute encoders
1031657 ARS60-G4A00512 Absolute encoders
1031658 ARS60-G4S00720 Absolute encoders
1031659 ARS60-G4A01000 Absolute encoders
1031660 ARS60-G4K01000 Absolute encoders
1031661 ARS60-G4A01024 Absolute encoders
1031662 ARS60-G4B01024 Absolute encoders
1031663 ARS60-GDA02048 Absolute encoders
1031665 ARS60-GDA02880 Absolute encoders
1031666 ARS60-G4A11520 Absolute encoders
1031667 ARS60-GAB32768 Absolute encoders
1031668 ARS60-H4K00072 Absolute encoders
1031669 ARS60-H4K00180 Absolute encoders
1031670 ARS60-H4K00232 Absolute encoders
1031671 ARS60-H4A00256 Absolute encoders
1031672 ARS60-HAM00256 Absolute encoders
1031673 ARS60-HDK00256 Absolute encoders
1031674 ARS60-HDA00256 Absolute encoders
1031675 ARS60-H4A00360 Absolute encoders
1031676 ARS60-H4K00360 Absolute encoders
1031677 ARS60-H4R00360 Absolute encoders
1031678 ARS60-H4L00360 Absolute encoders
1031679 ARS60-H4S00360 Absolute encoders
1031680 ARS60-H4M00360 Absolute encoders
1031681 ARS60-H4T00360 Absolute encoders
1031682 ARS60-H1A00360 Absolute encoders
1031683 ARS60-H1K00360 Absolute encoders
1031684 ARS60-H1B00360 Absolute encoders
1031685 ARS60-HAR00360 Absolute encoders
1031686 ARS60-H4A00512 Absolute encoders
1031687 ARS60-H4K00512 Absolute encoders
1031688 ARS60-HDA00720 Absolute encoders
1031689 ARS60-H4A01024 Absolute encoders
1031690 ARS60-H4K01024 Absolute encoders
1031691 ARS60-H4R01024 Absolute encoders
1031692 ARS60-H4M01024 Absolute encoders
1031693 ARS60-HDL01024 Absolute encoders
1031694 ARS60-H4L03600 Absolute encoders
1031695 ARS60-H4M03600 Absolute encoders
1031696 ARS60-H1L03600 Absolute encoders
1031697 ARS60-H4A04096 Absolute encoders
1031698 ARS60-H4K04096 Absolute encoders
1031699 ARS60-H1A04096 Absolute encoders
1031700 ARS60-H1K04096 Absolute encoders
1031701 ARS60-HAM04096 Absolute encoders
1031702 ARS60-HAU04096 Absolute encoders
1031703 ARS60-HDK04096 Absolute encoders
1031704 ARS60-H1A05000 Absolute encoders
1031705 ARS60-H1K05000 Absolute encoders
1031706 ARS60-H4K08000 Absolute encoders
1031707 ARS60-H4A08192 Absolute encoders
1031708 ARS60-H4B08192 Absolute encoders
1031709 ARS60-H4T08192 Absolute encoders
1031710 ARS60-H1R08192 Absolute encoders
1031711 ARS60-HDK08192 Absolute encoders
1031712 ARS60-HDA10000 Absolute encoders
1031713 ARS60-H1R16384 Absolute encoders
1031714 ARS60-HDA16384 Absolute encoders
1031715 ARS60-H4A32768 Absolute encoders
1031716 ARS60-H4T32768 Absolute encoders
1031717 ARS60-H1A32768 Absolute encoders
1031718 ARS60-H1K32768 Absolute encoders
1031719 ARS60-H1R32768 Absolute encoders
1031720 ARS60-HAB32768 Absolute encoders
1031721 ARS60-HAA32768 Absolute encoders
1031722 ARS60-HDK32768 Absolute encoders
1031723 ARS60-J4A00024 Absolute encoders
1031724 ARS60-J4A00034 Absolute encoders
1031725 ARS60-J4A00100 Absolute encoders
1031726 ARS60-J4A00256 Absolute encoders
1031727 ARS60-J4A00360 Absolute encoders
1031728 ARS60-J4K00360 Absolute encoders
1031729 ARS60-J4R00360 Absolute encoders
1031730 ARS60-J4L00360 Absolute encoders
1031731 ARS60-J1R00360 Absolute encoders
1031732 ARS60-J4M00400 Absolute encoders
1031733 ARS60-JAA00720 Absolute encoders
1031734 ARS60-J4K01024 Absolute encoders
1031735 ARS60-J4L01024 Absolute encoders
1031736 ARS60-J1B01024 Absolute encoders
1031737 ARS60-JDA01024 Absolute encoders
1031738 ARS60-J4A01440 Absolute encoders
1031739 ARS60-J1A02000 Absolute encoders
1031740 ARS60-J4A03600 Absolute encoders
1031741 ARS60-J4A04096 Absolute encoders
1031742 ARS60-J4K07999 Absolute encoders
1031743 ARS60-A4R08192 Absolute encoders
1031744 ARS60-A4S08192 Absolute encoders
1031745 ARS60-A1L08192 Absolute encoders
1031746 ARS60-A1R08192 Absolute encoders
1031747 ARS60-A1S08192 Absolute encoders
1031748 ARS60-A1T08192 Absolute encoders
1031749 ARS60-A4S32768 Absolute encoders
1031750 ARS60-A1T32768 Absolute encoders
1031751 ARS60-AAL08192 Absolute encoders
1031752 ARS60-AAR08192 Absolute encoders
1031753 ARS60-AAS08192 Absolute encoders
1031754 ARS60-AAT08192 Absolute encoders
1031756 ARS60-AAM32768 Absolute encoders
1031757 ARS60-AAR32768 Absolute encoders
1031758 ARS60-AAS32768 Absolute encoders
1031759 ARS60-AAT32768 Absolute encoders
1031761 ARS60-ADL32768 Absolute encoders
1031762 ARS60-F4B08192 Absolute encoders
1031763 ARS60-F4R08192 Absolute encoders
1031764 ARS60-F4S08192 Absolute encoders
1031765 ARS60-F4T08192 Absolute encoders
1031766 ARS60-F1B08192 Absolute encoders
1031767 ARS60-F1L08192 Absolute encoders
1031768 ARS60-F1M08192 Absolute encoders
1031769 ARS60-F1R08192 Absolute encoders
1031770 ARS60-F1S08192 Absolute encoders
1031771 ARS60-F1T08192 Absolute encoders
1031772 ARS60-F4B32768 Absolute encoders
1031773 ARS60-F4K32768 Absolute encoders
1031774 ARS60-F4L32768 Absolute encoders
1031775 ARS60-F4M32768 Absolute encoders
1031776 ARS60-F4R32768 Absolute encoders
1031777 ARS60-F4S32768 Absolute encoders
1031778 ARS60-F1B32768 Absolute encoders
1031779 ARS60-F1L32768 Absolute encoders
1031780 ARS60-F1M32768 Absolute encoders
1031781 ARS60-F1R32768 Absolute encoders
1031782 ARS60-F1S32768 Absolute encoders
1031783 ARS60-F1T32768 Absolute encoders
1031784 ARS60-FAA08192 Absolute encoders
1031785 ARS60-FAB08192 Absolute encoders
1031786 ARS60-FAK08192 Absolute encoders
1031787 ARS60-FAL08192 Absolute encoders
1031788 ARS60-FAM08192 Absolute encoders
1031789 ARS60-FAR08192 Absolute encoders
1031790 ARS60-FAS08192 Absolute encoders
1031791 ARS60-FAT08192 Absolute encoders
1031792 ARS60-FAB32768 Absolute encoders
1031793 ARS60-FAM32768 Absolute encoders
1031794 ARS60-FAR32768 Absolute encoders
1031795 ARS60-FAS32768 Absolute encoders
1031796 ARS60-FAT32768 Absolute encoders
1031797 ARS60-FDK08192 Absolute encoders
1031798 ARS60-FDL08192 Absolute encoders
1031799 ARS60-FDM08192 Absolute encoders
1031800 ARS60-FDK32768 Absolute encoders
1031801 ARS60-FDM32768 Absolute encoders
1031802 ARS60-A4T32767 Absolute encoders
1031804 ARS60-A1M32767 Absolute encoders
1031805 ARS60-AAK32767 Absolute encoders
1031806 ARS60-A1K32767 Absolute encoders
1031808 ARS60-A4K32767 Absolute encoders
1031811 ARS60-F4N32767 Absolute encoders
1031812 ARS60-A4B32767 Absolute encoders
1031813 ARS60-A1B32767 Absolute encoders
1031818 ARS60-H4A32767 Absolute encoders
1031820 ARS60-AAB32767 Absolute encoders
1031821 ARS60-F4R32767 Absolute encoders
1031822 ARS60-F4T32767 Absolute encoders
1031823 ARS60-F4U32767 Absolute encoders
1031825 ARS60-HAR32767 Absolute encoders
1031827 ARS60-AAU32767 Absolute encoders
1031828 ARS60-B4K32767 Absolute encoders
1031829 ARS60-HDA32767 Absolute encoders
1031830 ARS60-A4M32767 Absolute encoders
1031831 ARS60-A4N32767 Absolute encoders
1031833 ARS60-AAM32767 Absolute encoders
1032591 ARS60-A1L32767 Absolute encoders
1032592 ARS60-A1S32767 Absolute encoders
1032593 ARS60-A1T32767 Absolute encoders
1032594 ARS60-A4L32767 Absolute encoders
1032595 ARS60-A4S32767 Absolute encoders
1032596 ARS60-AAL32767 Absolute encoders
1032598 ARS60-AAR32767 Absolute encoders
1032599 ARS60-AAS32767 Absolute encoders
1032601 ARS60-ADL32767 Absolute encoders
1032603 ARS60-F1B32767 Absolute encoders
1032604 ARS60-F1L32767 Absolute encoders
1032605 ARS60-F1M32767 Absolute encoders
1032606 ARS60-F1N32767 Absolute encoders
1032607 ARS60-F1R32767 Absolute encoders
1032608 ARS60-F1S32767 Absolute encoders
1032609 ARS60-F4S32767 Absolute encoders
1032610 ARS60-FAB32767 Absolute encoders
1032611 ARS60-FAL32767 Absolute encoders
1032612 ARS60-FAM32767 Absolute encoders
1032613 ARS60-FAS32767 Absolute encoders
1032614 ARS60-FAT32767 Absolute encoders
1032615 ARS60-FDL32767 Absolute encoders
1032616 ARS60-FDM32767 Absolute encoders
1032654 ATM90-PTF13x11 Absolute encoders
1032655 ATM90-PUF13x11 Absolute encoders
1032656 ATM90-PXF13x11 Absolute encoders
1032657 ATM90-PTG13x11 Absolute encoders
1032658 ATM90-PUG13x11 Absolute encoders
1032659 ATM90-PXG13x11 Absolute encoders
1032660 ATM90-PTF12x12 Absolute encoders
1032661 ATM90-PUF12x12 Absolute encoders
1032662 ATM90-PXF12x12 Absolute encoders
1032663 ATM90-PTG12x12 Absolute encoders
1032664 ATM90-PUG12x12 Absolute encoders
1032665 ATM90-PXG12x12 Absolute encoders
1032670 ARS60-H4A03600 Absolute encoders
1032675 ARS60-HAA16384 Absolute encoders
1032678 ARS60-FAL00360 Absolute encoders
1032681 ARS60-HDM32768 Absolute encoders
1032682 ARS60-HDA32768 Absolute encoders
1032692 ATM60-A4A0-K02 Absolute encoders
1032698 ARS60-HDK22800 Absolute encoders
1032703 ARS60-F4M00256 Absolute encoders
1032710 ARS60-H4K00064 Absolute encoders
1032715 ARS60-B4A02880 Absolute encoders
1032716 ARS60-F4K00360 Absolute encoders
1032719 ARS60-H4L04096 Absolute encoders
1032725 ARS60-F1T06017 Absolute encoders
1032728 ARS60-AAA10000 Absolute encoders
1032732 ARS60-H4L02048 Absolute encoders
1032735 ARS60-F1L00256 Absolute encoders
1032740 ARS60-JAA00036 Absolute encoders
1032747 ARS60-F4A03600 Absolute encoders
1032759 ARS60-J4M01024 Absolute encoders
1032760 ARS60-J4A02048 Absolute encoders
1032764 ARS60-G1L00360 Absolute encoders
1032773 ARS60-F1A03600 Absolute encoders
1032774 ARS60-A4B02000 Absolute encoders
1032780 ARS60-H4A00100 Absolute encoders
1032782 ARS60-FAM00036 Absolute encoders
1032783 ARS60-FAM00042 Absolute encoders
1032784 ARS60-FAM00054 Absolute encoders
1032785 ARS60-FAM00072 Absolute encoders
1032786 ARS60-FAM00144 Absolute encoders
1032793 ARS60-A4A02000 Absolute encoders
1032803 ARS60-FAA02048 Absolute encoders
1032811 ARS60-J4K00008 Absolute encoders
1032816 ARS60-F4K03600 Absolute encoders
1032820 ARS60-J1A01024 Absolute encoders
1032824 ARS60-H4M08192 Absolute encoders
1032828 ARS60-H1A00256 Absolute encoders
1032833 ARS60-F1K00512 Absolute encoders
1032837 ARS60-FDL01024 Absolute encoders
1032840 ARS60-ADA01000 Absolute encoders
1032851 ARS60-GDA00360 Absolute encoders
1032854 ARS60-H4A10000 Absolute encoders
1032858 ARS60-A4T01024 Absolute encoders
1032874 ARS60-F4T00720 Absolute encoders
1032875 ARS60-AAL04096 Absolute encoders
1032877 ARS60-AAA00720 Absolute encoders
1032883 ARS60-A4A28800 Absolute encoders
1032884 ARS60-H4K03600 Absolute encoders
1032886 ARS60-JAA00400 Absolute encoders
1032891 ARS60-BDA02880 Absolute encoders
1032894 ARS60-B1A02880 Absolute encoders
1032896 ATM90-PTF11x13 Absolute encoders
1032897 ATM90-PUF11x13 Absolute encoders
1032898 ATM90-PXF11x13 Absolute encoders
1032899 ATM90-PTG11x13 Absolute encoders
1032900 ATM90-PUG11x13 Absolute encoders
1032901 ATM90-PXG11x13 Absolute encoders
1032902 ARS60-A1R01024 Absolute encoders
1032903 ARS60-A1R04096 Absolute encoders
1032914 ARS60-ADM32767 Absolute encoders
1032915 ATM60-A4N12x12 Absolute encoders
1032925 ATM60-A1N12x12 Absolute encoders
1032930 ARS60-F1B04096 Absolute encoders
1032932 ARS60-F4A00120 Absolute encoders
1032935 ARS60-A4M04096 Absolute encoders
1032937 ARS60-A4K01440 Absolute encoders
1032958 ARS60-F4R01000 Absolute encoders
1032959 ARS60-H4L01024 Absolute encoders
1032961 ARS60-FDM00360 Absolute encoders
1032962 ARS60-A4M06000 Absolute encoders
1032977 ARS60-J4K01440 Absolute encoders
1032996 ARS60-FAK00512 Absolute encoders
1032998 ATM60-A4K0-K02 Absolute encoders
1033016 ARS60-HAL00512 Absolute encoders
1033019 ARS60-HDK03600 Absolute encoders
1033027 ARS60-FAL02048 Absolute encoders
1033042 ARS60-A4B01024 Absolute encoders
1033044 ARS60-H4K01375 Absolute encoders
1033167 ARS60-G4B00720 Absolute encoders
1033168 ARS60-A4K00360 Absolute encoders
1033169 ATM60-AAN12x12 Absolute encoders
1033214 ARS60-H4S00512 Absolute encoders
1033684 ARS60-F4K01440 Absolute encoders
1033685 ARS60-F4K07200 Absolute encoders
1033694 ARS60-F1L02500 Absolute encoders
1033822 ARS60-F1A02048 Absolute encoders
1033837 ARS60-FDK01024 Absolute encoders
1033843 ARS60-J4A01000 Absolute encoders
1033845 ARS60-J4A00400 Absolute encoders
1033847 ARS60-F4K00720 Absolute encoders
1033854 ARS60-A4L01024 Absolute encoders
1033855 ARS60-ADL16384 Absolute encoders
1033895 ARS60-JAT03600 Absolute encoders
1033900 ARS60-A4A09360 Absolute encoders
1033904 ARS60-ADM04096 Absolute encoders
1033924 ARS60-FAM01024 Absolute encoders
1033945 ARS60-HAL32768 Absolute encoders
1033951 ARS60-F4B00256 Absolute encoders
1034094 SKM36-HFA0-K02 Absolute encoders
1034095 SKS36-HFA0-K02 Absolute encoders
1034242 ARS60-A1A02048 Absolute encoders
1034268 ARS60-H4M32768 Absolute encoders
1034277 ARS60-H4A01440 Absolute encoders
1034293 ATM60-A1A0-K18 Absolute encoders
1034294 ATM60-A1A0-K19 Absolute encoders
1034297 ARS60-H4M32767 Absolute encoders
1034298 ARS60-HAS02048 Absolute encoders
1034299 BTF08-A1AM0240 Absolute encoders
1034300 BTF13-A1AM0520 Absolute encoders
1034301 BTF13-A1AM1020 Absolute encoders
1034302 BTF13-A1AM2020 Absolute encoders
1034303 BTF13-A1AM3020 Absolute encoders
1034304 BTF19-A1AM5010 Absolute encoders
1034305 BTF08-P1HM0241 Absolute encoders
1034306 BTF13-P1HM0525 Absolute encoders
1034307 BTF13-P1HM1025 Absolute encoders
1034308 BTF13-P1HM2025 Absolute encoders
1034309 BTF13-P1HM3025 Absolute encoders
1034310 BTF19-P1HM5017 Absolute encoders
1034311 BTF08-D1HM0241 Absolute encoders
1034312 BTF13-D1HM0525 Absolute encoders
1034313 BTF13-D1HM1025 Absolute encoders
1034314 BTF13-D1HM2025 Absolute encoders
1034315 BTF13-D1HM3025 Absolute encoders
1034316 BTF19-D1HM5017 Absolute encoders
1034317 BTF08-C1HM0241 Absolute encoders
1034318 BTF13-C1HM0525 Absolute encoders
1034319 BTF13-C1HM1025 Absolute encoders
1034320 BTF13-C1HM2025 Absolute encoders
1034321 BTF13-C1HM3025 Absolute encoders
1034322 BTF19-C1HM5017 Absolute encoders
1034323 PRF08-A1AM0240 Absolute encoders
1034324 PRF13-A1AM0520 Absolute encoders
1034325 PRF13-A1AM1020 Absolute encoders
1034326 PRF13-A1AM2020 Absolute encoders
1034327 PRF13-A1AM3020 Absolute encoders
1034328 PRF19-A1AM5010 Absolute encoders
1034329 PRF08-C1AM0240 Absolute encoders
1034330 PRF13-C1AM0520 Absolute encoders
1034331 PRF13-C1AM1020 Absolute encoders
1034332 PRF13-C1AM2020 Absolute encoders
1034333 PRF13-C1AM3020 Absolute encoders
1034334 PRF19-C1AM5010 Absolute encoders
1034335 PRF08-E1AM0240 Absolute encoders
1034336 PRF13-E1AM0520 Absolute encoders
1034337 PRF13-E1AM1020 Absolute encoders
1034338 PRF13-E1AM2020 Absolute encoders
1034339 PRF13-E1AM3020 Absolute encoders
1034340 PRF19-E1AM5010 Absolute encoders
1034346 ARS60-G4R00040 Absolute encoders
1034347 ARS60-F4A00720 Absolute encoders
1034349 ARS60-FDA00360 Absolute encoders
1034358 ARS60-J4M04096 Absolute encoders
1034373 ARS60-J4A01024 Absolute encoders
1034374 ARS60-A4B00512 Absolute encoders
1034383 ARS60-A1A00360 Absolute encoders
1034388 ARS60-F4M04096 Absolute encoders
1034398 ARS60-A4K04096 Absolute encoders
1034399 ARS60-AAA06000 Absolute encoders
1034400 ARS60-A1K00720 Absolute encoders
1034414 ARS60-ADK28672 Absolute encoders
1034416 ARS60-AAB00360 Absolute encoders
1034431 ARS60-ADM28672 Absolute encoders
1034436 ARS60-J4B01440 Absolute encoders
1034441 ARS60-FAA04000 Absolute encoders
1034459 ARS60-A4R04096 Absolute encoders
1034466 ARS60-A1A00720 Absolute encoders
1034469 ARS60-J4K00400 Absolute encoders
1034473 ARS60-FAB00360 Absolute encoders
1034487 ARS60-H4B00360 Absolute encoders
1034502 ARS60-G4A08100 Absolute encoders
1034510 ARS60-F4B02880 Absolute encoders
1034514 ARS60-HDA07920 Absolute encoders
1034531 ARS60-A4A00256 Absolute encoders
1034539 ARS60-F4K01000 Absolute encoders
1034543 ARS60-A4R00512 Absolute encoders
1034549 ARS60-A4B02048 Absolute encoders
1034550 ARS60-J4R01000 Absolute encoders
1034559 ARS60-A4M01024 Absolute encoders
1034561 ARS60-G1A00360 Absolute encoders
1034566 ARS60-G4R03600 Absolute encoders
1034567 ARS60-F4T04096 Absolute encoders
1034577 ARS60-F4A00400 Absolute encoders
1034588 ARS60-F4K00400 Absolute encoders
1034593 ARS60-A1N32767 Absolute encoders
1034594 ARS60-A1N08192 Absolute encoders
1034600 ARS60-A4A08640 Absolute encoders
1034664 ARS60-J1A04096 Absolute encoders
1034667 ARS60-A4A00072 Absolute encoders
1034668 ARS60-J4M00360 Absolute encoders
1034674 ARS60-F4B00360 Absolute encoders
1034678 ARS60-H4R00512 Absolute encoders
1034687 ARS60-HAL02048 Absolute encoders
1034695 ARS60-FAU32767 Absolute encoders
1034702 ARS60-FAN32767 Absolute encoders
1034703 ARS60-J4K00100 Absolute encoders
1034707 ARS60-J4B01024 Absolute encoders
1034710 ARS60-HAA00512 Absolute encoders
1034715 ARS60-H4A00720 Absolute encoders
1034722 ARS60-A4A32766 Absolute encoders
1034734 ARS60-AAK03600 Absolute encoders
1034742 ARS60-J4B00360 Absolute encoders
1034747 ARS60-F1R04096 Absolute encoders
1034750 ARS60-FAK01000 Absolute encoders
1034751 ARS60-H1A08192 Absolute encoders
1034764 ARS60-A4A01440 Absolute encoders
1034773 ARS60-FAL00042 Absolute encoders
1034774 ARS60-HDA08192 Absolute encoders
1034781 ARS60-AAR03600 Absolute encoders
1034788 ARS60-AAL00036 Absolute encoders
1034790 ARS60-F4B01440 Absolute encoders
1034793 ARS60-HDM00360 Absolute encoders
1034798 ARS60-A4A32400 Absolute encoders
1034865 ARS60-HDK16384 Absolute encoders
1034869 ARS60-F1S00360 Absolute encoders
1034871 ARS60-G1K00360 Absolute encoders
1034875 ARS60-FAL00512 Absolute encoders
1034877 ARS60-A4L02048 Absolute encoders
1034886 ARS60-FAL00078 Absolute encoders
1034889 ARS60-FAL00060 Absolute encoders
1034892 BTF08-A1AM0340 Absolute encoders
1034893 BTF08-P1HM0341 Absolute encoders
1034894 BTF08-D1HM0341 Absolute encoders
1034895 BTF08-C1HM0341 Absolute encoders
1034896 PRF08-A1AM0340 Absolute encoders
1034897 PRF08-C1AM0340 Absolute encoders
1034898 PRF08-E1AM0340 Absolute encoders
1034903 ARS60-J4R00400 Absolute encoders
1034909 ARS60-H4A01000 Absolute encoders
1034911 ARS60-H4B00064 Absolute encoders
1034928 ARS60-BAK00720 Absolute encoders
1034931 ARS60-AAK04096 Absolute encoders
1034981 ARS60-J4T00360 Absolute encoders
1035034 ARS60-F4R00360 Absolute encoders
1035035 ARS60-F4B04000 Absolute encoders
1035037 ARS60-FAB04000 Absolute encoders
1035039 DKV60-A1K00020 Absolute encoders
1035040 DKV60-A1K00200 Absolute encoders
1035041 DKV60-A1K01000 Absolute encoders
1035042 DKV60-A1K02000 Absolute encoders
1035043 DKV60-A2K00020 Absolute encoders
1035044 DKV60-A2K00200 Absolute encoders
1035045 DKV60-A2K01000 Absolute encoders
1035046 DKV60-A2K02000 Absolute encoders
1035047 DKV60-E1K00020 Absolute encoders
1035048 DKV60-E1K00200 Absolute encoders
1035049 DKV60-E1K01000 Absolute encoders
1035050 DKV60-E1K02000 Absolute encoders
1035051 DKV60-E2K00020 Absolute encoders
1035052 DKV60-E2K00200 Absolute encoders
1035053 DKV60-E2K01000 Absolute encoders
1035054 DKV60-E2K02000 Absolute encoders
1035055 DKV60-E2K01200 Absolute encoders
1035063 ARS60-GAA00720 Absolute encoders
1035073 ARS60-FAL00144 Absolute encoders
1035074 ARS60-J4B00400 Absolute encoders
1035085 ARS60-GAK00720 Absolute encoders
1035092 ARS60-H4B00512 Absolute encoders
1035105 ARS60-HDM00072 Absolute encoders
1035111 ARS60-H4K02048 Absolute encoders
1035154 ARS60-A1L02048 Absolute encoders
1035157 ARS60-J4S04096 Absolute encoders
1035162 CKS36-AFB40003 Absolute encoders
1035174 ARS60-HDA04096 Absolute encoders
1035177 ARS60-HDM04096 Absolute encoders
1035178 ARS60-A4A00720 Absolute encoders
1035184 ARS60-H4A00048 Absolute encoders
1035186 ARS60-F4A00018 Absolute encoders
1035199 ARS60-A1K18000 Absolute encoders
1035206 ARS60-H4A00064 Absolute encoders
1035207 ARS60-H4A00500 Absolute encoders
1035211 ARS60-H1B00512 Absolute encoders
1035240 BKS09-ATBM0220 Absolute encoders
1035241 BKS09-ATBM0520 Absolute encoders
1035242 PKS09-ATBM0220 Absolute encoders
1035243 PKS09-ATBM0520 Absolute encoders
1035244 ARS60-F4M00360 Absolute encoders
1035267 ARS60-FAM00256 Absolute encoders
1035268 ARS60-H4B04096 Absolute encoders
1035273 ARS60-A1L04096 Absolute encoders
1035278 ARS60-J4B03600 Absolute encoders
1035285 ARS60-F4L03600 Absolute encoders
1035286 ARS60-H4A02048 Absolute encoders
1035291 ARS60-G4M00360 Absolute encoders
1035299 ARS60-J4B00720 Absolute encoders
1035312 ARS60-GDA00720 Absolute encoders
1035314 ARS60-HAL00360 Absolute encoders
1035316 ARS60-HAM00360 Absolute encoders
1035327 ARS60-G4T00720 Absolute encoders
1035329 ARS60-G4U00720 Absolute encoders
1035339 ARS60-F4L00128 Absolute encoders
1035341 ARS60-B4B02880 Absolute encoders
1035348 ARS60-AAA00512 Absolute encoders
1035358 CKS36-AFB80003 Absolute encoders
1035359 ARS60-J4K00064 Absolute encoders
1035360 ARS60-FAM16384 Absolute encoders
1035366 ARS60-A1A21600 Absolute encoders
1035370 CKS36-PFBPROGR Absolute encoders
1035371 ARS60-F1T00360 Absolute encoders
1035372 ARS60-J1K00012 Absolute encoders
1035392 ARS60-HAA01024 Absolute encoders
1035411 ARS60-H4S03600 Absolute encoders
1035419 ARS60-J1B00015 Absolute encoders
1035429 ARS60-F1A00720 Absolute encoders
1035433 ARS60-AAA30000 Absolute encoders
1035436 XKS09-HTBM0227 Absolute encoders
1035437 XKS09-HTBM0527 Absolute encoders
1035439 ARS60-F1S00512 Absolute encoders
1035442 KHK53-AXT00054 Linear encoders
1035443 KHK53-AXB00054 Linear encoders
1035445 KHT53-XXX00054 Linear encoders
1035446 KHU53-XXX00054 Linear encoders
1035447 KHM53-XXX00054 Linear encoders
1035448 KHK53-AXT00548 Linear encoders
1035449 KHK53-AXB00548 Linear encoders
1035451 KHT53-XXX00548 Linear encoders
1035452 KHU53-XXX00548 Linear encoders
1035453 KHM53-XXX00548 Linear encoders
1035465 ARS60-A4R00200 Absolute encoders
1035469 ARS60-A4A04000 Absolute encoders
1035476 ARS60-AAA18080 Absolute encoders
1035484 ARS60-H4M00256 Absolute encoders
1035499 ARS60-HAM32768 Absolute encoders
1035535 CKS36-AFB40005  
1035553 ARS60-G4A00720 Absolute encoders
1035554 ARS60-A4K00256 Absolute encoders
1035560 ARS60-H4B01440 Absolute encoders
1035565 ARS60-HAA08192 Absolute encoders
1035570 ARS60-F1K05000 Absolute encoders
1035571 DKV60-E2K00040 Measuring wheel encoders
1035572 DKV60-E2K00100 Measuring wheel encoders
1035573 ARS60-H4L00200 Absolute encoders
1035601 SKM36-HVA0-K02 Motor feedback systems rotary
1035602 SKM36-HVV0-K02 Motor feedback systems rotary
1035603 SKS36-HVA0-K02 Motor feedback systems rotary
1035604 SKS36-HVV0-K02 Motor feedback systems rotary

Bộ giải mã xung Hãng Sick Encoder Sick Vietnam- Bộ giải mã xung Hãng Sick Encoder Sick Vietnam

 

Xem thêm các sản phẩm của hãng   Sick Vietnam 

Xem thêm các sản phẩm tương tự  https://mesalabs-vietnam.pitesco.com/

PitesCo là đại lý chính hãng Autonation Việt Nam.

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Tư vấn hỗ trợ 24/7 – Đại lý AUTOMATION Vietnam