EX-TV.S 335

EX-TV.S 335

  • Ex-Zone 22
  • Vỏ kim loại
  • Trục thiết bị truyền động có thể quay 360 °
  • Đầu thiết bị truyền động có thể được định vị lại 4 x 90 °
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Khả năng chống dầu và dầu mỏ tốt
  • Chứng nhận cũ
 Mã đặt hàng
Mô tả loại sản phẩm:
EX-TV (1) S 335- (2) Z- (3) -DG
 
(1)
số 8 Trục khoan Ø 8 mm
10 Trục khoan Ø 10 mm
 
(2)
02 2 NC liên hệ
03 Liên hệ 3 NC
11 1 KHÔNG tiếp điểm / 1 tiếp điểm NC
12 1 tiếp điểm KHÔNG / 2 tiếp điểm NC
 
(3)
M20 Đầu vào cáp M20
EX-TV10S 335-02Z-3D

EX-TV10S 335-02Z-3D

Số mặt hàng 101193079

Công tắc EX-Vị trí với chức năng an toàn

EX-TV10S 335-11Z-3D

EX-TV10S 335-11Z-3D

Số mặt hàng 101193005

Công tắc EX-Vị trí với chức năng an toàn