Pitesco chuyên cung cấp các sản phẩm 100% chính hãng với chất lượng vượt trội từ Châu Âu với giá tốt nhất hiện nay như hãng greystone: 

 

Ở PITESCOVIETNAM :

  1. Hoàn tiền X3 nếu sản phẩm không không phải chính hãng
  2. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong 12 tháng 
  3. Làm việc chuyên nghiệp có hợp đồng rõ ràng
  4. Tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm

==> GIÁ TỐT-UY TÍN-CHẤT LƯỢNG<==

 

Sản phẩm có giá sẵn!!

Liên hệ ngay để dược giá ưu đãi 

 

Dòng GDT - Máy dò carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

Thiết lập / hiệu chuẩn hoàn toàn do menu điều khiển
Phạm vi có thể lựa chọn 0-100, 150, 300, 400 hoặc 500 ppm
Phần tử cảm biến điện hóa có thể thay thế
Tùy chọn trên bo mạch rơ le với điểm hành trình có thể điều chỉnh tại trường.
Truyền thông BACnet hoặc Modbus tùy chọn
Được hỗ trợ bởi nguồn AC hoặc DC
Lựa chọn ba tín hiệu đầu ra tương tự có thể điều chỉnh trường
Dễ dàng hiệu chỉnh tại hiện trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng cảm biến giám sát khí của GDT giám sát mức carbon monoxide (CO) và / hoặc nitrogen dioxide (NO2) để đưa ra cảnh báo sớm về nồng độ tăng cao.

GDT có sẵn dưới dạng CO hoặc NO2 độc lập, cũng như thiết bị cảm biến kép CO / NO2. Thiết bị cảm biến kép có sẵn trong 2 cấu hình: CO / NO2 được đặt trong một vỏ bọc hoặc dưới dạng CO với cảm biến NO2 từ xa để gắn ở vị trí cao hơn.

Các cảm biến khí GDT được gói gọn trong các vỏ cảm biến có thể thay thế tại hiện trường được đặt ở dưới cùng của vỏ bọc. Thiết kế pod cung cấp diện tích lấy mẫu khí lớn hơn so với các thiết bị sử dụng một lỗ thông hơi. Các vỏ thay thế đã được hiệu chỉnh trước và sẵn sàng để lắp đặt.

GDT có sẵn với các đầu ra Analog, BACnet hoặc Modbus để giao tiếp với hệ thống tự động hóa tòa nhà. Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm màn hình LCD cho cấu hình và hiển thị cục bộ cũng như đèn LED trạng thái. Các tính năng tùy chọn bao gồm: 1 hoặc 2 rơ le điều khiển / cảnh báo có thể điều chỉnh, cảnh báo âm thanh (còi) & hình ảnh (nhấp nháy) có thể điều chỉnh cũng như cảm biến nhiệt độ khác nhau.

GDT được đặt trong một vỏ bọc polycarbonate IP65 với một bản lề và nắp đậy có miếng đệm giúp dễ dàng cài đặt và truy cập để thiết lập và cấu hình.

 

GDTCOXSMVBR1AXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD có thể xem được, BACnet, 1 rơ le, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMVBR2XXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD có thể xem được, BACnet, 2 rơ le

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMVBR2AXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD có thể xem được, BACnet, 2 rơ le, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMVMXXXXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD có thể xem được, Modbus

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMVMXXAXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD có thể xem được, Modbus, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMVMR1XXX

Máy dò khí, độc, CO, LCD có thể xem được, Modbus, 1 rơ le

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMVMR1AXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD có thể xem được, Modbus, 1 rơ le, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMVMR2XXX

Máy dò khí, khí độc, CO, LCD có thể xem được, Modbus, 2 rơ le

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMVMR2AXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD có thể xem được, Modbus, 2 rơ le, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMCBXXXXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD che giấu, BACnet

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMCBXXAXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD che giấu, BACnet, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMCBR1XXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD che giấu, BACnet, 1 rơ le

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMCBR1AXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD che giấu, BACnet, 1 rơ le, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMCBR2XXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD che giấu, BACnet, 2 rơ le

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMCBR2AXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD che giấu, BACnet, 2 rơ le, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMCMXXXXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD che giấu, Modbus

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMCMXXAXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD che giấu, Modbus, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMCMR1XXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD che giấu, Modbus, 1 rơ le

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMCMR1AXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD che giấu, Modbus, 1 rơ le, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMCMR2XXX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD che giấu, Modbus, 2 rơ le

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTCOXSMCMR2AX

Máy dò khí, độc hại, CO, LCD che giấu, Modbus, 2 rơ le, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTNO2SMVBXXXXX

Máy dò khí, độc, NO2, LCD có thể xem được, BACnet

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTNO2SMVBXXAXX

Máy dò khí, độc hại, NO2, LCD có thể xem được, BACnet, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTNO2SMVBR1XXX

Máy dò khí, độc, NO2, LCD có thể xem được, BACnet, 1 rơ le

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTNO2SMVBR1AXX

Máy dò khí, độc hại, NO2, LCD có thể xem được, BACnet, 1 rơ le, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTNO2SMVBR2XXX

Máy dò khí, độc hại, NO2, LCD có thể xem được, BACnet, 2 rơ le

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

Top of Form

GDTNO2SMVBR2AXX

Máy dò khí, độc hại, NO2, LCD có thể xem được, BACnet, 2 rơ le, Báo động bằng âm thanh / hình ảnh

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide

 

 

Bottom of Form

GDTNO2SMVMXXXXX

Máy dò khí, độc, NO2, LCD có thể xem được, Modbus

Dòng GDT - Số lượng đầu dò Carbon Monoxide / Nitrogen Dioxide