Cảm biến BAUMER Vietnam Phát hiện đối tượng Công tắc tiệm cận cảm ứng

PITESCO đại lý Dòng cảm biến BAUMER Phát hiện đối tượng tại vietnam

Cảm biến, công tắc khoảng cách và rào cản ánh sáng để phát hiện đối tượng và vị trí.

Pitesco vietnam cung cấp các dòng cảm biến baumer chính hãng tại vietnam với mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường

  1. Hàng chuẩn châu Âu / Mỹ chất lượng vượt trội
  2. Pitesco vietnam có bộ phận after service tiến hành chế dộ hậu mãi lâu dài, dịch vụ sủa chửa cho khách hàng mới, mang lại trải nghiệm mua hàng tốt nhất cho người dùng và nâng tầm uy tín cho doanh nghiệp.
  3. Sản phẩm tại Pitesco có dầy đủ chứng từ kèm theo như CO, CQ , CoC của nhà sản xuất doanh fcho các doanh nghiệp nhà nước.

 

Danh mục sản phẩm Cảm biến BAUMER Vietnam Phát hiện đối tượng Công tắc tiệm cận

Hình ảnh Tên sản phẩm
   
 
 
 
 
 
   
 
IFBR 06N13T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014578
 
   
 
IFBR 06N33T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014579
 
   
 
IFBR 06P13T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014574
 
   
 
IFBR 06P33T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014576
 
   
 
IFBR 11N17T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014593
 
   
 
IFBR 11N37T1 / L-9
 
Bài báo số: 11014611
 
   
 
IFBR 11N37T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014594
 
   
 
IFBR 11P17T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014590
 
   
 
IFBR 11P37T1 / L-9
 
Bài báo số: 11014609
 
   
 
IFBR 11P37T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014592
 
   
 
IFBR 17N13T1 / L-9
 
Bài báo số: 11014623
 
   
 
IFBR 17N13T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014606
 
   
 
IFBR 17N17T1 / L-9
 
Bài báo số: 11014618
 
   
 
IFBR 17N17T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014602
 
   
 
IFBR 17N33T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014607
 
   
 
IFBR 17N37T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014603
 
   
 
IFBR 17P13T1 / L-9
 
Bài báo số: 11014620
 
   
 
IFBR 17P13T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014604
 
   
 
IFBR 17P17T1 / L-9
 
Bài báo số: 11014616
 
   
 
IFBR 17P17T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014600
 
   
 
IFBR 17P33T1 / L-9
 
Bài báo số: 11014622
 
   
 
IFBR 17P33T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014605
 
   
 
IFBR 17P37T1 / S14L-9
 
Bài báo số: 11014601
 
   
 
IFFM 04N1501 / O1L
 
Bài báo số: 10140708
 
   
 
IFFM 04N3501 / O1L
 
Bài báo số: 10142682
 
   
 
IFFM 04P1501 / O1L
 
Bài báo số: 10140707
 
   
 
IFFM 04P3501 / O1L
 
Bài báo số: 10142681
 
   
 
IFFM 06N15A1 / O1L
 
Bài báo số: 10146224
 
   
 
IFFM 06N15A3 / O1L
 
Bài báo số: 10146220
 
   
 
IFFM 06N15A3 / O1S05L
 
Bài báo số: 10146216
 
   
 
IFFM 06N35A1 / O1L
 
Bài báo số: 10146225
 
   
 
IFFM 06N35A3 / O1L
 
Bài báo số: 10146221
 
   
 
IFFM 06N35A3 / O1S05L
 
Bài báo số: 10146217
 
   
 
IFFM 06P15A1 / O1L
 
Bài báo số: 10146222
 
   
 
IFFM 06P15A3 / O1L
 
Bài báo số: 10146218
 
   
 
IFFM 06P15A3 / O1S05L
 
Bài báo số: 10146214
 
   
 
IFFM 06P35A1 / O1L
 
Bài báo số: 10146223
 
   
 
IFFM 06P35A3 / O1L
 
Bài báo số: 10146219
 
   
 
IFFM 06P35A3 / O1S05L
 
Bài báo số: 10146215
 
   
 
IFFM 08N1701 / O1L
 
Bài báo số: 10229710
 
   
 
IFFM 08N1701 / O1S35L
 
Bài báo số: 10224260
 
   
 
IFFM 08N1702 / O1L
 
Bài báo số: 10124010
 
   
 
IFFM 08N1703 / O1L
 
Bài báo số: 10216613
 
   
 
IFFM 08N1703 / O2S35L
 
Bài báo số: 10227201
 
   
 
IFFM 08N17A1 / O1S35L
 
Bài báo số: 10160242
 
   
 
IFFM 08N17A3 / O1S35L
 
Bài báo số: 10160243
 
   
 
IFFM 08N17A5 / O1S35L
 
Bài báo số: 10160245
 
   
 
IFFM 08N17A6 / KS35L
 
Bài báo số: 10143588
 
   
 
IFFM 08N17A6 / L
 
Bài báo số: 10142863
 
   
 
IFFM 08N3701 / O1L
 
Bài báo số: 10229711
 
   
 
IFFM 08N3701 / O1S35L
 
Bài báo số: 10240396
 
   
 
IFFM 08N3702 / O1L
 
Bài báo số: 10160356
 
   
 
IFFM 08N3703 / O1L
 
Bài báo số: 10228207
 
   
 
IFFM 08N3703 / O2S35L
 
Bài báo số: 10229457
 
   
 
IFFM 08N37A1 / O1S35L
 
Bài báo số: 10159800
 
   
 
IFFM 08N37A3 / O1S35L
 
Bài báo số: 10160244
 
   
 
IFFM 08N37A5 / O1S35L
 
Bài báo số: 10160246
 
   
 
IFFM 08N37A6 / KS35L
 
Bài báo số: 10143589
 
   
 
IFFM 08N37A6 / L
 
Bài báo số: 10142951
 
   
 
IFFM 08P1701 / O1L
 
Bài báo số: 10212310
 
   
 
IFFM 08P1701 / O1S35L
 
Bài báo số: 10224048
 
   
 
IFFM 08P1702 / O1L
 
Bài báo số: 10124009
 
   
 
IFFM 08P1703 / O1L
 
Bài báo số: 10216132
 
   
 
IFFM 08P1703 / O2S35L
 
Bài báo số: 10224047
 
   
 
IFFM 08P17A1 / O1S35L
 
Bài báo số: 10157209
 
   
 
IFFM 08P17A3 / O1S35L
 
Bài báo số: 10157206
 
   
 
IFFM 08P17A5 / O1S35L
 
Bài báo số: 10158669
 
   
 
IFFM 08P17A6 / KS35L
 
Bài báo số: 10143586
 
   
 
IFFM 08P17A6 / L
 
Bài báo số: 10142377
 
   
 
IFFM 08P3701 / O1L
 
Bài báo số: 10229709
 
   
 
IFFM 08P3701 / O1S35L
 
Bài báo số: 10240160
 
   
 
IFFM 08P3702 / O1L
 
Bài báo số: 10139480
 
   
 
IFFM 08P3703 / O1L
 
Bài báo số: 10229452
 
   
 
IFFM 08P3703 / O2S35L
 
Bài báo số: 10229458
 
   
 
IFFM 08P37A1 / O1S35L
 
Bài báo số: 10158112
 
   
 
IFFM 08P37A3 / O1S35L
 
Bài báo số: 10158111
 
   
 
IFFM 08P37A5 / O1S35L
 
Bài báo số: 10158671
 
   
 
IFFM 08P37A6 / KS35L
 
Bài báo số: 10143587
 
   
 
IFFM 08P37A6 / L
 
Bài báo số: 10142952
 
   
 
IFFM 12N17A3 / S05L
 
Bài báo số: 10150242
 
   
 
IFFM 12N37A3 / S05L
 
Bài báo số: 10150249
 
   
 
IFFM 12P17A3 / S05L
 
Bài báo số: 10144944
 
   
 
IFFM 12P37A3 / S05L
 
Bài báo số: 10147638
 
   
 
IFFM 20N17A3 / S35L
 
Bài báo số: 10150205
 
   
 
IFFM 20N37A3 / S35L
 
Bài báo số: 10150206
 
   
 
IFFM 20P17A3 / S35L
 
Bài báo số: 10147138
 
   
 
IFFM 20P37A3 / S35L
 
Bài báo số: 10148743
 
   
 
IFRD 06N17T1 / S35
 
Bài báo số: 10154706
 
 
   
 
IFRD 06N37T1 / S35
 
Bài báo số: 10154707
 
 
   
 
IFRD 06P17T1 / S35
 
Bài báo số: 10154704
 
 
   
 
IFRD 06P37T1 / S35
 
Bài báo số: 10154705
 
 
   
 
IFRD 08N17T1 / S35
 
Bài báo số: 10150427
 
 
   
 
IFRD 08N37T1 / S35
 
Bài báo số: 10150428
 
 
   
 
IFRD 08P17T1 / S35
 
Bài báo số: 10149184
 
 
   
 
IFRD 08P37T1 / S35
 
Bài báo số: 10149271
 
 
   
 
IFRD 12N17T3 / S14
 
Bài báo số: 10149269
 
 
   
 
IFRD 12N37T3 / S14
 
Bài báo số: 10149270
 
 
   
 
IFRD 12P17T3 / S14
 
Bài báo số: 10149185
 
 
   
 
IFRD 12P37T3 / S14
 
Bài báo số: 10149268
 
 
   
 
IFRD 18N17T3 / S14
 
Bài báo số: 10150450
 
 
   
 
IFRD 18N37T3 / S14
 
Bài báo số: 10150610
 
 
   
 
IFRH 08P1501 / L
 
Bài báo số: 10164659
 
   
 
IFRH 08P3501 / L
 
Bài báo số: 11002702
 
   
 
IFRH 12P1501 / L
 
Bài báo số: 10139768
 
   
 
IFRH 12P3501 / L
 
Bài báo số: 10143039
 
   
 
IFRH 18P1501 / L
 
Bài báo số: 10143354
 
   
 
IFRH 18P3501 / L
 
Bài báo số: 10153535
 
   
 
IFRM 03N1501 / KS35L
 
Bài báo số: 10139543
 
   
 
IFRM 03N1501 / L
 
Bài báo số: 10138309
 
   
 
IFRM 03N1503 / Q
 
Bài báo số: 10138311
 
   
 
IFRM 03N1505 / CS35L
 
Bài báo số: 10140295
 
   
 
IFRM 03N1713 / L
 
Bài báo số: 11166559
 
   
 
IFRM 03N1713 / QL
 
Bài báo số: 11166747
 
   
 
IFRM 03N3501 / KS35L
 
Bài báo số: 10139549
 
   
 
IFRM 03N3501 / L
 
Bài báo số: 10138310
 
   
 
IFRM 03N3503 / Q
 
Bài báo số: 10138312
 
   
 
IFRM 03N3505 / CS35L
 
Bài báo số: 10142166
 
   
 
IFRM 03N3713 / L
 
Bài báo số: 11166560
 
   
 
IFRM 03N3713 / QL
 
Bài báo số: 11166750
 
   
 
IFRM 03P1501 / KS35L
 
Bài báo số: 10138545
 
   
 
IFRM 03P1501 / L
 
Bài báo số: 10134726
 
   
 
IFRM 03P1503 / Q
 
Bài báo số: 10137011
 
   
 
IFRM 03P1505 / CS35L
 
Bài báo số: 10140294
 
   
 
IFRM 03P1713 / L
 
Bài báo số: 11166541
 
   
 
IFRM 03P1713 / QL
 
Bài báo số: 11166744
 
   
 
IFRM 03P3501 / KS35L
 
Bài báo số: 10139497
 
   
 
IFRM 03P3501 / L
 
Bài báo số: 10137012
 
   
 
IFRM 03P3503 / Q
 
Bài báo số: 10137013
 
   
 
IFRM 03P3505 / CS35L
 
Bài báo số: 10142167
 
   
 
IFRM 03P3713 / L
 
Bài báo số: 11166558
 
   
 
IFRM 03P3713 / QL
 
Bài báo số: 11166561
 
   
 
IFRM 04N15A1 / KS35PL
 
Bài báo số: 10160285
 
   
 
IFRM 04N15A1 / L
 
Bài báo số: 10144585
 
   
 
IFRM 04N15A3 / KS35PL
 
Bài báo số: 10160282
 
   
 
IFRM 04N15A3 / L
 
Bài báo số: 10144442
 
   
 
IFRM 04N15A3 / S05L
 
Bài báo số: 10144450
 
   
 
IFRM 04N15A3 / S35L
 
Bài báo số: 10140392
 
   
 
IFRM 04N15A5 / Q
 
Bài báo số: 10144458
 
   
 
IFRM 04N15B1 / KS35PL
 
Bài báo số: 10152852
 
   
 
IFRM 04N15B1 / L
 
Bài báo số: 10152849
 
   
 
IFRM 04N17A1 / KS35PL
 
Bài báo số: 11082459
 
   
 
IFRM 04N17A1 / PL
 
Bài báo số: 11082450
 
   
 
IFRM 04N17A1 / S35L
 
Bài báo số: 11082454
 
   
 
IFRM 04N17A3 / KS35PL
 
Bài báo số: 11082442
 
   
 
IFRM 04N17A3 / PL
 
Bài báo số: 11082433
 
   
 
IFRM 04N17A3 / S05L
 
Bài báo số: 11082437
 
   
 
IFRM 04N17A3 / S35L
 
Bài báo số: 11082446
 
   
 
IFRM 04N35A1 / KS35PL
 
Bài báo số: 10160286
 
   
 
IFRM 04N35A1 / L
 
Bài báo số: 10144586
 
   
 
IFRM 04N35A3 / KS35PL
 
Bài báo số: 10160283
 
   
 
IFRM 04N35A3 / L
 
Bài báo số: 10144443
 
   
 
IFRM 04N35A3 / S05L
 
Bài báo số: 10144451
 
   
 
IFRM 04N35A3 / S35L
 
Bài báo số: 10143516
 
   
 
IFRM 04N35A5 / Q
 
Bài báo số: 10144459
 
   
 
IFRM 04N35B1 / KS35PL
 
Bài báo số: 10152853
 
   
 
IFRM 04N35B1 / L
 
Bài báo số: 10152850
 
   
 
IFRM 04N37A1 / KS35PL
 
Bài báo số: 11082460
 
   
 
IFRM 04N37A1 / PL
 
Bài báo số: 11082451
 
   
 
IFRM 04N37A1 / S35L
 
Bài báo số: 11082455
 
   
 
IFRM 04N37A3 / KS35PL
 
Bài báo số: 11082443
 
Cảm biến BAUMER Vietnam Phát hiện đối tượng Công tắc tiệm cận  
 
IFRM 04N37A3 / PL
 
Bài báo số: 11082434
 
   
 
IFRM 04N37A3 / S05L
 
Bài báo số: 11082438
 
   
 
IFRM 04N37A3 / S35L
 
Bài báo số: 11082447
 
   
 
IFRM 04P15A1 / KS35PL
 
Bài báo số: 10146174
 
   
 
IFRM 04P15A1 / L
 
Bài báo số: 10144583
 
   
 
IFRM 04P15A1 / S35L
 
Bài báo số: 10152820
 
   
 
IFRM 04P15A3 / KS35PL
 
Bài báo số: 10156444
 
   
 
IFRM 04P15A3 / L
 
Bài báo số: 10144440
 
   
 
IFRM 04P15A3 / S05L
 
Bài báo số: 10144448
 
   
 
IFRM 04P15A3 / S35L
 
Bài báo số: 10140391
 
   
 
IFRM 04P15A5 / Q
 
Bài báo số: 10144456
 
   
 
IFRM 04P15B1 / KS35PL
 
Bài báo số: 10149638
 
   
 
IFRM 04P15B1 / L
 
Bài báo số: 10152366
 
   
 
IFRM 04P17A1 / KS35PL
 
Bài báo số: 11082457
 
   
 
IFRM 04P17A1 / PL
 
Bài báo số: 11082448
 
   
 
IFRM 04P17A1 / S35L
 
Bài báo số: 11082452
 
   
 
IFRM 04P17A3 / KS35PL
 
Bài báo số: 11082439
 
   
 
IFRM 04P17A3 / PL
 
Bài báo số: 11082409
 
   
 
IFRM 04P17A3 / S05L
 
Bài báo số: 11082435
 
   
 
IFRM 04P17A3 / S35L
 
Bài báo số: 11082444
 
   
 
IFRM 04P35A1 / KS35PL
 
Bài báo số: 10160287
 
   
 
IFRM 04P35A1 / L
 
Bài báo số: 10144584
 
   
 
IFRM 04P35A1 / S35L
 
Bài báo số: 10152821
 
   
 
IFRM 04P35A3 / KS35PL
 
Bài báo số: 10160284
 
Cảm biến BAUMER Vietnam Phát hiện đối tượng Công tắc tiệm cận  
 
IFRM 04P35A3 / L
 
Bài báo số: 10144441
 
   
 
IFRM 04P35A3 / S05L
 
Bài báo số: 10144449
 
   
 
IFRM 04P35A3 / S35L
 
Bài báo số: 10143515
 
   
 
IFRM 04P35A5 / Q
 
Bài báo số: 10144457
 
   
 
IFRM 04P35B1 / KS35PL
 
Bài báo số: 10152851
 
   
 
IFRM 04P35B1 / L
 
Bài báo số: 10152848
 
   
 
IFRM 04P37A1 / KS35PL
 
Bài báo số: 11082458
 
   
 
IFRM 04P37A1 / PL
 
Bài báo số: 11082449
 
   
 
IFRM 04P37A1 / S35L
 
Bài báo số: 11082453
 
   
 
IFRM 04P37A3 / KS35PL
 
Bài báo số: 11082441
 
   
 
IFRM 04P37A3 / PL
 
Bài báo số: 11082431
 
   
 
IFRM 04P37A3 / S05L
 
Bài báo số: 11082436
 
   
 
IFRM 04P37A3 / S35L
 
Bài báo số: 11082445
 
   
 
IFRM 05N15A1 / KS35PL
 
Bài báo số: 10160292
 
   
 
IFRM 05N15A1 / L
 
Bài báo số: 10144589
 
   
 
IFRM 05N15A3 / KS35PL
 
Bài báo số: 10160288
 
   
 
IFRM 05N15A3 / L
 
Bài báo số: 10144446
 
   
 
IFRM 05N15A3 / S05L
 
Bài báo số: 10144454
 
   
 
IFRM 05N15A3 / S35L
 
Bài báo số: 10144437
 
   
 
IFRM 05N15A5 / Q
 
Bài báo số: 10144462
 
   
 
IFRM 05N17A1 / PL
 
Bài báo số: 11082476
 
   
 
IFRM 05N17A1 / S35L
 
Bài báo số: 11082480
 
   
 
IFRM 05N17A3 / PL
 
Bài báo số: 11082464
 
   
 
IFRM 05N17A3 / S05L
 
Bài báo số: 11082472
 
   
 
IFRM 05N17A3 / S35L
 
Bài báo số: 11082468
 
   
 
IFRM 05N35A1 / KS35PL
 
Bài báo số: 10160293
 
   
 
IFRM 05N35A1 / L
 
Bài báo số: 10144590
 
   
 
IFRM 05N35A3 / KS35PL
 
Bài báo số: 10160289
 
   
 
IFRM 05N35A3 / L
 
Bài báo số: 10144447
 
   
 
IFRM 05N35A3 / S05L
 
Bài báo số: 10144455
 
   
 
IFRM 05N35A3 / S35L
 
Bài báo số: 10144438
 
   
 
IFRM 05N35A5 / Q
 
Bài báo số: 10144463
 
   
 
IFRM 05N37A1 / PL
 
Bài báo số: 11082477
 
   
 
IFRM 05N37A1 / S35L
 
Bài báo số: 11082481
 
   
 
IFRM 05N37A3 / PL
 
Bài báo số: 11082465
 
   
 
IFRM 05N37A3 / S05L
 
Bài báo số: 11082473
 
   
 
IFRM 05N37A3 / S35L
 
Bài báo số: 11082469
 
   
 
IFRM 05P15A1 / KS35PL
 
Bài báo số: 10159692
 
   
 
IFRM 05P15A1 / L
 
Bài báo số: 10144587
 
   
 
IFRM 05P15A1 / S35L
 
Bài báo số: 10152822
 
   
 
IFRM 05P15A3 / KS35PL
 
Bài báo số: 10160290
 
   
 
IFRM 05P15A3 / L
 
Bài báo số: 10144444
 
   
 
IFRM 05P15A3 / S05L
 
Bài báo số: 10144452
 
Cảm biến BAUMER Vietnam Phát hiện đối tượng Công tắc tiệm cận
 
 
IFRM 05P15A3 / S35L
 
Bài báo số: 10144435
 
   
 
IFRM 05P15A5 / Q
 
Bài báo số: 10144460
 
   
 
IFRM 05P17A1 / PL
 
Bài báo số: 11082474
 
   
 
IFRM 05P17A1 / S35L
 
Bài báo số: 11082478
 
   
 
IFRM 05P17A3 / PL
 
Bài báo số: 11082462
 
   
 
IFRM 05P17A3 / S05L
 
Bài báo số: 11082470
 
   
 
IFRM 05P17A3 / S35L
 
Bài báo số: 11082466
 
   
 
IFRM 05P35A1 / KS35PL
 
Bài báo số: 10160294
 
   
 
IFRM 05P35A1 / L
 
Bài báo số: 10144588
 
   
 
IFRM 05P35A1 / S35L
 
Bài báo số: 10152823
 
   
 
IFRM 05P35A3 / KS35PL
 
Bài báo số: 10160291
 
   
 
IFRM 05P35A3 / L
 
Bài báo số: 10144445
 
   
 
IFRM 05P35A3 / S05L
 
Bài báo số: 10144453
 
   
 
IFRM 05P35A3 / S35L
 
Bài báo số: 10144436
 
   
 
IFRM 05P35A5 / Q
 
Bài báo số: 10144461
 
   
 
IFRM 05P37A1 / PL
 
Bài báo số: 11082475
 
   
 
IFRM 05P37A1 / S35L
 
Bài báo số: 11082479
 
   
 
IFRM 05P37A3 / PL
 
Bài báo số: 11082463
 
   
 
IFRM 05P37A3 / S05L
 
Bài báo số: 11082471
 
   
 
IFRM 05P37A3 / S35L
 
Bài báo số: 11082467
 
   
 
IFRM 06N1701 / KS35L
 
Bài báo số: 10160298
 
   
 
IFRM 06N1701 / L
 
Bài báo số: 10212020
 
   
 
IFRM 06N1707
 
Bài báo số: 10230295
 
   
 
IFRM 06N1713 / KS35L
 
Bài báo số: 10160295
 
   
 
IFRM 06N1713 / L
 
Bài báo số: 10229698
 
   
 
IFRM 06N17A1 / KS35L
 
Bài báo số: 10160301
 
   
 
IFRM 06N17A1 / L
 
Bài báo số: 10142146
 
   
 
IFRM 06N17A1 / S35L
 
Bài báo số: 10140592
 
   
 
IFRM 06N17A3 / S35L
 
Bài báo số: 10140591
 
   
 
IFRM 06N17A4 / L
 
Bài báo số: 10160251
 
   
 
IFRM 06N17A4 / S35L
 
Bài báo số: 10160252
 
   
 
IFRM 06N17A5 / S35L
 
Bài báo số: 10140590
 
   
 
IFRM 06N3701 / KS35L
 
Bài báo số: 10160299
 
   
 
IFRM 06N3701 / L
 
Bài báo số: 10213059
 
   
 
IFRM 06N3713 / KS35L
 
Bài báo số: 10160296
 
   
 
IFRM 06N3713 / L
 
Bài báo số: 10229699
 
   
 
IFRM 06N37A1 / KS35L
 
Bài báo số: 10160302
 
   
 
IFRM 06N37A1 / L
 
Bài báo số: 10142148
 
   
 
IFRM 06N37A1 / S35L
 
Bài báo số: 10140594
 
   
 
IFRM 06N37A3 / S35L
 
Bài báo số: 10140593
 
   
 
IFRM 06N37A4 / L
 
Bài báo số: 10160253
 
   
 
IFRM 06N37A4 / S35L
 
Bài báo số: 10160254
 
   
 
IFRM 06N37A5 / S35L
 
Bài báo số: 10140533
 
   
 
IFRM 06P1701 / KS35L
 
Bài báo số: 10235779
 
   
 
IFRM 06P1701 / L
 
Bài báo số: 10212284
 
   
 
IFRM 06P1707
 
Bài báo số: 10229690
 
   
 
IFRM 06P1713 / KS35L
 
Bài báo số: 10238084
 
   
 
IFRM 06P1713 / L
 
Bài báo số: 10229696
 
   
 
IFRM 06P17A1 / KS35L
 
Bài báo số: 10160303
 
   
 
IFRM 06P17A1 / L
 
Bài báo số: 10138760
 
   
 
IFRM 06P17A1 / S35L
 
Bài báo số: 10138764
 
   
 
IFRM 06P17A3 / S35L
 
Bài báo số: 10138763
 
   
 
IFRM 06P17A4 / KS35L
 
Bài báo số: 10160307
 
   
 
IFRM 06P17A4 / L
 
Bài báo số: 10156221
 
   
 
IFRM 06P17A4 / S35L
 
Bài báo số: 10155368
 
   
 
IFRM 06P17A5 / S35L
 
Bài báo số: 10138759
 
   
 
IFRM 06P3701 / KS35L
 
Bài báo số: 10160300
 
   
 
IFRM 06P3701 / L
 
Bài báo số: 10212578
 
   
 
IFRM 06P3713 / KS35L
 
Bài báo số: 10160297
 
   
 
IFRM 06P3713 / L
 
Bài báo số: 10229697
 
   
 
IFRM 06P37A1 / KS35L
 
Bài báo số: 10160304
 
   
 
IFRM 06P37A1 / L
 
Bài báo số: 10142015
 
   
 
IFRM 06P37A1 / S35L
 
Bài báo số: 10140589
 
   
 
IFRM 06P37A3 / S35L
 
Bài báo số: 10140588
 
   
 
IFRM 06P37A4 / KS35L
 
Bài báo số: 10160308
 
   
 
IFRM 06P37A4 / L
 
Bài báo số: 10156222
 
   
 
IFRM 06P37A4 / S35L
 
Bài báo số: 10156223
 
   
 
IFRM 06P37A5 / S35L
 
Bài báo số: 10140532
 
   
 
IFRM 06X9503
 
Bài báo số: 10234869
 
   
 
IFRM 06X9503 / P
 
Bài báo số: 10243546
 
   
 
IFRM 08N1701 / KS35L
 
Bài báo số: 10160313
 
   
 
IFRM 08N1701 / L
 
Bài báo số: 10212019
 
   
 
IFRM 08N1703 / S14L
 
Bài báo số: 10224347
 
   
 
IFRM 08N1707
 
Bài báo số: 10227109
 
   
 
IFRM 08N1713 / KS35L
 
Bài báo số: 10160309
 
   
 
IFRM 08N1713 / L
 
Bài báo số: 10230286
 
   
 
IFRM 08N17A1 / KS35L
 
Bài báo số: 10160317
 
   
 
IFRM 08N17A1 / L
 
Bài báo số: 10142611
 
   
 
IFRM 08N17A1 / S35L
 
Bài báo số: 10142601
 
   
 
IFRM 08N17A3 / S35L
 
Bài báo số: 10142596
 
   
 
IFRM 08N17A4 / KS35L
 
Bài báo số: 10160321
 
   
 
IFRM 08N17A4 / L
 
Bài báo số: 10160255
 
   
 
IFRM 08N17A4 / S35L
 
Bài báo số: 10158262
 
   
 
IFRM 08N17A5 / S35L
 
Bài báo số: 10142605
 
   
 
IFRM 08N3701 / KS35L
 
Bài báo số: 10160314
 
   
 
IFRM 08N3701 / L
 
Bài báo số: 10212838
 
   
 
IFRM 08N3703 / S14L
 
Bài báo số: 10229417
 
   
 
IFRM 08N3713 / KS35L
 
Bài báo số: 10160310
 
   
 
IFRM 08N3713 / L
 
Bài báo số: 10230287
 
   
 
IFRM 08N37A1 / KS35L
 
Bài báo số: 10160318
 
   
 
IFRM 08N37A1 / L
 
Bài báo số: 10142612
 
   
 
IFRM 08N37A1 / S35L
 
Bài báo số: 10141537
 
   
 
IFRM 08N37A3 / S35L
 
Bài báo số: 10142598
 
   
 
IFRM 08N37A4 / KS35L
 
Bài báo số: 10160322
 
   
 
IFRM 08N37A4 / L
 
Bài báo số: 10160256
 
   
 
IFRM 08N37A4 / S35L
 
Bài báo số: 10160257
 
   
 
IFRM 08N37A5 / S35L
 
Bài báo số: 10142607
 
   
 
IFRM 08P1701 / KS35L
 
Bài báo số: 10160315
 
   
 
IFRM 08P1701 / L
 
Bài báo số: 10212302
 
   
 
IFRM 08P1703 / S14L
 
Bài báo số: 10224348
 
   
 
IFRM 08P1707
 
Bài báo số: 10218950
 
   
 
IFRM 08P1713 / KS35L
 
Bài báo số: 10160311
 
   
 
IFRM 08P1713 / L
 
Bài báo số: 10230288
 
   
 
IFRM 08P17A1 / KS35L
 
Bài báo số: 10160319
 
   
 
IFRM 08P17A1 / L
 
Bài báo số: 10138748
 
   
 
IFRM 08P17A1 / S35L
 
Bài báo số: 10138749
 
   
 
IFRM 08P17A3 / S35L
 
Bài báo số: 10138747
 
   
 
IFRM 08P17A4 / KS35L
 
Bài báo số: 10160323
 
   
 
IFRM 08P17A4 / L
 
Bài báo số: 10155748
 
   
 
IFRM 08P17A4 / S35L
 
Bài báo số: 10155280
 
   
 
IFRM 08P17A5 / S35L
 
Bài báo số: 10138745
 
   
 
IFRM 08P17T4
 
Bài báo số: 10159049
 
   
 
IFRM 08P3701 / KS35L
 
Bài báo số: 10160316
 
   
 
IFRM 08P3701 / L
 
Bài báo số: 10213206
 
   
 
IFRM 08P3703 / S14L
 
Bài báo số: 10229418
 
   
 
IFRM 08P3707
 
Bài báo số: 10156380
 
   
 
IFRM 08P3713 / KS35L
 
Bài báo số: 10160312
 
   
 
IFRM 08P3713 / L
 
Bài báo số: 10230289
 
   
 
IFRM 08P37A1 / KS35L
 
Bài báo số: 10160320
 
   
 
IFRM 08P37A1 / L
 
Bài báo số: 10142010
 
   
 
IFRM 08P37A1 / S35L
 
Bài báo số: 10141536
 
   
 
IFRM 08P37A3 / S35L
 
Bài báo số: 10139455
 
   
 
IFRM 08P37A4 / KS35L
 
Bài báo số: 10160324
 
   
 
IFRM 08P37A4 / L
 
Bài báo số: 10156224
 
   
 
IFRM 08P37A4 / S35L
 
Bài báo số: 10156225
 
   
 
IFRM 08P37A5 / S35L
 
Bài báo số: 10141763
 
   
 
IFRM 08X9103
 
Bài báo số: 10235292
 
   
 
IFRM 08X9501 / S35
 
Bài báo số: 10126466
 
   
 
IFRM 08X9503
 
Bài báo số: 10235293
 
   
 
IFRM 08X9503 / S35
 
Bài báo số: 10235313
 
   
 
IFRM 12N13T1 / PL
 
Bài báo số: 11016681
 
   
 
IFRM 12N13T1 / S14L
 
Bài báo số: 11016677
 
   
 
IFRM 12N1701 / L
 
Bài báo số: 10212471
 
   
 
IFRM 12N1701 / S14L
 
Bài báo số: 10214923
 
   
 
IFRM 12N1701 / S35L
 
Bài báo số: 10225155
 
   
 
IFRM 12N1702 / L
 
Bài báo số: 10229701
 
   
 
IFRM 12N1703 / S14L
 
Bài báo số: 10229704
 
   
 
IFRM 12N1704 / L
 
Bài báo số: 10160258
 
   
 
IFRM 12N1704 / S14L
 
Bài báo số: 10160259
 
   
 
IFRM 12N1707
 
Bài báo số: 10230318
 
   
 
IFRM 12N17X1 / L
 
Bài báo số: 11096374
   
  IFRM 12N17X2 / L
 
Bài báo số: 11096378
   
  IFRM 12N33T1 / PL
 
Bài báo số: 11016682
 
   
 
IFRM 12N33T1 / S14L
 
Bài báo số: 11016678
 
   
 
IFRM 12N3701 / L
 
Bài báo số: 10213208
 
   
 
IFRM 12N3701 / S14L
 
Bài báo số: 10214928
 
   
 
IFRM 12N3701 / S35L
 
Bài báo số: 11051240
 
   
 
IFRM 12N3702 / L
 
Bài báo số: 10229702
 
   
 
IFRM 12N3703 / S14L
 
Bài báo số: 10229705
 
   
 
IFRM 12N3704 / L
 
Bài báo số: 10160260
 
   
 
IFRM 12N3704 / S14L
 
Bài báo số: 10160261
 
   
 
IFRM 12N37X1 / L
 
Bài báo số: 11096375
   
  IFRM 12N37X2 / L
 
Bài báo số: 11096379
   
  IFRM 12P13T1 / PL
 
Bài báo số: 11016679
 
   
 
IFRM 12P13T1 / S14L
 
Bài báo số: 11016675
 
   
 
IFRM 12P1701 / L
 
Bài báo số: 10212187
 
   
 
IFRM 12P1701 / S14L
 
Bài báo số: 10214930
 
   
 
IFRM 12P1701 / S35L
 
Bài báo số: 10224126
 
   
 
IFRM 12P1702 / L
 
Bài báo số: 10214390
 
   
 
IFRM 12P1703 / S14L
 
Bài báo số: 10228612
 
   
 
IFRM 12P1704 / L
 
Bài báo số: 10139248
 
   
 
IFRM 12P1704 / S14L
 
Bài báo số: 10155366
 
   

Cảm biến BAUMER Vietnam Phát hiện đối tượng Công tắc tiệm cận

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Bảo hành 12 tháng – Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

=> Xem thêm sản phẩm tại đây

=> Xem thêm sản phẩm của PitesCo tại đây

——————–//——————–
THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ:
Hotline: 0912 300 549 (Mr. Trí)
Văn phòng: số nhà 21 đường số 12, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh