Hổ trợ trực tuyến

Mr. Trí Skype Me™!
tri@pitesvietnam.com
0372130774

Lượt truy cập

Đang online 6
Lượt truy cập 398788

Chuyên cung cấp các thiết bị của hãng SPELLMAN, đại lý SPELLMAN chính hãng việt Nam

chuyen-cung-cap-cac-thiet-bi-cua-hang-spellman-dai-ly-spellman-chinh-hang-viet-nam.png

Liên hệ tư vấn

Mr. Trí

tri@pitesvietnam.com

0372130774

live:.cid.87b6635c983ce16f

list code :

Product Model Brand
Modules PMT  Spellman,  Spellman Vietnam
Modules MS  Spellman,  Spellman Vietnam
Modules UM  Spellman,  Spellman Vietnam
Modules UM8-40  Spellman,  Spellman Vietnam
Modules MPS  Spellman,  Spellman Vietnam
Modules MPS20W  Spellman,  Spellman Vietnam
Modules EPM  Spellman,  Spellman Vietnam
Modules V6  Spellman,  Spellman Vietnam
Modules SMS  Spellman,  Spellman Vietnam
Modules UMW  Spellman,  Spellman Vietnam
Modules PCM  Spellman,  Spellman Vietnam
Modules PTV  Spellman,  Spellman Vietnam
Modules SLM  Spellman,  Spellman Vietnam
Rack mount /Bench top 230  Spellman,  Spellman Vietnam
Rack mount /Bench top SL  Spellman,  Spellman Vietnam
Rack mount /Bench top 205B  Spellman,  Spellman Vietnam
Rack mount /Bench top SL150kV  Spellman,  Spellman Vietnam
Rack mount /Bench top SL2KW  Spellman,  Spellman Vietnam
Rack mount /Bench top SLS  Spellman,  Spellman Vietnam
Rack mount /Bench top STA  Spellman,  Spellman Vietnam
Rack mount /Bench top STR  Spellman,  Spellman Vietnam
Rack mount /Bench top ST  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators XMPF  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators XLG  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators XMPG  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators MFX  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators MNX  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators XRF  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators uXHP  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators DXB  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators DXM  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators XLF  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators DXM100  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators XRV  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators XRVSS  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators DFFF  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators PMX  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators VMX  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators Z Series  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators CT Generator - Value  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators CT Generator - Performance  Spellman,  Spellman Vietnam
X-ray Generators CT Generator - Premium  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks XRB011  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks XRB100N100  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks XRB80N100  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks XRBHR  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks XRB80PN100HR  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks XRB80PN320  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks XRB160PN192  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks XRB200PN400  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks XRB160PN480/1  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks XRB160PN480/CT  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks XRB160PN480/2  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks XRB150PN600  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks XRB160PN688/CT  Spellman,  Spellman Vietnam
Mono Blocks PDM90PN900  Spellman,  Spellman Vietnam
Mass Spectometry MX20  Spellman,  Spellman Vietnam
Mass Spectometry MX10Plus  Spellman,  Spellman Vietnam
Mass Spectometry MX8Plus  Spellman,  Spellman Vietnam
Mass Spectometry MCP  Spellman,  Spellman Vietnam
Mass Spectometry MX10  Spellman,  Spellman Vietnam
Mass Spectometry ML430  Spellman,  Spellman Vietnam
Mass Spectometry MXR  Spellman,  Spellman Vietnam
Mass Spectometry TOF3000  Spellman,  Spellman Vietnam
Mass Spectometry MX2.5PN  Spellman,  Spellman Vietnam
Mass Spectometry ML1350  Spellman,  Spellman Vietnam
E beam/Ibeam FIB  Spellman,  Spellman Vietnam
E beam/Ibeam EBM-FEG  Spellman,  Spellman Vietnam
E beam/Ibeam EBM  Spellman,  Spellman Vietnam
E beam/Ibeam VS100  Spellman,  Spellman Vietnam
Powe Feed Equipment PFE - LV  Spellman,  Spellman Vietnam
Powe Feed Equipment PFE - SB  Spellman,  Spellman Vietnam
Powe Feed Equipment PFE - HV  Spellman,  Spellman Vietnam
Electrophoesis Electrospinning MXR  Spellman,  Spellman Vietnam
Electrophoesis Electrospinning CZE1000R  Spellman,  Spellman Vietnam
Electrophoesis Electrospinning CZE2000  Spellman,  Spellman Vietnam
Image Intensifiers DGM935  Spellman,  Spellman Vietnam
Image Intensifiers DGM945  Spellman,  Spellman Vietnam
 

Bài viết liên quan