Pitesco chuyên cung cấp sản phẩm 100% chính hãng với chất lượng vượt trội từ Châu Âu/nhật bản với giá tốt nhất hiện nay như  hãng ITOH DENKI

 

Ở PITESCOVIETNAM :

  1. Hoàn tiền X2 nếu phát hiện sản phẩm không không phải chính hãng
  2. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong 12 tháng 
  3. Làm việc chuyên nghiệp có hợp đồng rõ ràng
  4. Tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm

==> GIÁ TỐT-UY TÍN-CHẤT LƯỢNG<==

Sản phẩm có giá sẵn!!

Liên hệ  0372 130 774 ( Mr.Trí ) để dược giá ưu đãi ngay

 

100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486BS-40-388-3-200-BR-P2
 AC Motor Driven Roller
 - 48.6mm diameter steel pipe with 2 grooves (50/32)
 - Nominal speed; 40m/min
 - Tube length;388mm
 - Motor cable; 50mm
 - D shaped shaft for both sides
 - with Brake function
 - 3 phase 200V AC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486FE-60-788-D-024-P2
 DC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe with 2 grooves (50/32)
 Nominal speed; 60m/min
 - Tube length; 788mm
 - Motor cable; 300mm
 - with Hexagonal shaft on both sides
 - 24V DC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486BS-40-388-3-200-P2
 AC Motor Driven Roller
 - 48.6mm diameter steel pipe with 2 grooves (50/32)
 - Nominal speed; 40m/min
 - Tube length;388mm
 - Motor cable; 50mm
 - D shaped shaft for both sides
 - 3 phase 200V AC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486BS-40-388-3-200
 AC Motor Driven Roller
 - 48.6mm diameter steel pipe
 - Nominal speed; 40m/min
 - Tube length;388mm
 - Motor cable; 50mm
 - D shaped shaft for both sides
 - 3 phase 200V AC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486FE-60-602-D-024-BR-VG
 DC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe
 Nominal speed; 60m/min
 - Tube length; 602mm
 - Motor cable; 300mm
 - with V-ribbed pulley
 - with Hexagonal shaft on both sides
 with Brake funtion
 - 24V DC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486BS-40-688-3-200-P2
 AC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe with 2 grooves (50/32)
 Nominal speed; 40m/min
 - Tube length; 688mm
 - Motor cable; 50mm
 - D shaped shaft for both sides
 - 3 phase 200V AC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486BS-30-788-3-200-P2
 AC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe with 2 grooves (50/32)
 Nominal speed; 30m/min
 - Tube length; 788mm
 - Motor cable; 50mm
 - D shaped shaft for both sides
 - 3 phase 200V AC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486FE-17-362-D-024-VG
 DC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe
 Nominal speed; 17m/min
 - Tube length; 362mm
 - Motor cable; 300mm
 - with V-ribbed pulley
 - with Hexagonal shaft on both sides
 - 24V DC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM4868-D-024-PFE-60-482
 DC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe with 2 grooves (50/32)
 Nominal speed; 60m/min
 - Tube length; 488mm
 - Motor cable; 300mm
 - with Hexagonal shaft on both sides
 - 24V DC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: ARI-48-500-JH-VG
 Idler
 48.6mm diameter steel pipe
 - Tube length; 500mm
 - with V-ribbed pulley
 - with Hexagonal shaft on both sides
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486BS-20-488-3-200-BR-P2
 AC Motor Driven Roller
 - 48.6mm diameter steel pipe with 2 grooves (50/32)
 - Nominal speed; 20m/min
 - Tube length;488mm
 - Motor cable; 50mm
 - D shaped shaft for both sides
 - with Brake function
 - 3 phase 200V AC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486FE-17-410-D-024-BR-P2
 DC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe with 2 grooves (50/32
 Nominal speed; 17m/min
 - Tube length; 410mm
 - Motor cable; 300mm
 - with Hexagonal shaft on both sides
 - with brake funtion
 - 24V DC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486FE-17-526-D-024-VG
 DC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe
 Nominal speed; 17m/min
 - Tube length; 562mm
 - Motor cable; 300mm
 - with V- ripped Pulley
 - with Hexagonal shaft on both sides
 - 24V DC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486BS-40-320-3-200-L020
 AC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe
 Nominal speed; 40m/min
 - Tube length; 320mm
 - Motor cable; 200mm
 - D shaped shaft for both sides
 - 3 phase 200V AC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486FE-60-502-D-024-BR-VG
 DC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe
 Nominal speed; 60m/min
 - Tube length; 502mm
 - Motor cable; 300mm
 - with V-ribbed pulley
 - with Hexagonal shaft on both sides
 with Brake funtion
 - 24V DC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: ARI-48-600-JH-VG
 Idler
 48.6mm diameter steel pipe
 - Tube length; 600mm
 - with V-ribbed pulley
 - with Hexagonal shaft on both sides
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486FE-60-388-D-024
 DC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe
 Nominal speed; 60m/min
 - Tube length; 388mm
 - Motor cable; 300mm
 - with Hexagonal shaft on both sides
 - 24V DC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486BS-30-520-3-200-L020
 AC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe
 Nominal speed; 30m/min
 - Tube length; 520mm
 - Motor cable; 200mm
 - D shaped shaft for both sides
 - 3 phase 200V AC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486BS-30-320-3-200-L020
 AC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe
 Nominal speed; 30m/min
 - Tube length; 320mm
 - Motor cable; 200mm
 - D shaped shaft for both sides
 - 3 phase 200V AC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486BS-40-488-3-200-BR-P2
 AC Motor Driven Roller
 - 48.6mm diameter steel pipe with 2 grooves (50/32)
 - Nominal speed; 40m/min
 - Tube length;488mm
 - Motor cable; 50mm
 - D shaped shaft for both sides
 - with Brake function
 - 3 phase 200V AC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486BS-40-588-3-200-P2
 AC Motor Driven Roller
 - 48.6mm diameter steel pipe with 2 grooves (50/32)
 - Nominal speed; 40m/min
 - Tube length;588mm
 - Motor cable; 50mm
 - D shaped shaft for both sides
 - 3 phase 200V AC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486FE-60-388-D-024-P2
 DC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe with 2 grooves (50/32)
 Nominal speed; 60m/min
 - Tube length; 388mm
 - Motor cable; 300mm
 - with Hexagonal shaft on both sides
 with Brake funtion
 - 24V DC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486BS-40-588-3-200
 AC Motor Driven Roller
 - 48.6mm diameter steel pipe
 - Nominal speed; 40m/min
 - Tube length;588mm
 - Motor cable; 50mm
 - D shaped shaft for both sides
 - 3 phase 200V AC operated
 with Mounting bracket
100% Japan Origin ITOH DENKI Vietnam Model: PM486FE-60-688-D-024
 DC Motor Driven Roller
 48.6mm diameter steel pipe
 Nominal speed; 60m/min
 - Tube length; 388mm
 - Motor cable; 300mm
 - with Hexagonal shaft on both sides
 - 24V DC operated
 with Mounting bracket