Pitesco chuyên cung cấp các sản phẩm 100% chính hãng với chất lượng vượt trội từ châu âu/nhật bản với giá tốt nhất hiện nay

Ở PITESCOVIETNAM :

  1. Hoàn tiền X3 nếu sản phẩm không không phải chính hãng
  2. Sản phẩm được bảo hành chính hãng trong 12 tháng 
  3. Làm việc chuyên nghiệp có hợp đồng rõ ràng
  4. Tư vấn chuyên nghiệp và tận tâm

==> GIÁ TỐT-UY TÍN-CHẤT LƯỢNG<==

PILZ Vietnam – Đại lý chính thức PILZ tại Vietnam

PILZ Vietnam – Đại lý chính thức PILZ – list code PILZ sẵn giá !! 

4105413 PMCtendo DD4.01/112/230-480V servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
4105416 PMCtendo DD4.20/112/230-480V servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
4105417 PMCtendo DD4.10/112/230-480V servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
4105418 PMCtendo DD4.06/112/230-480V servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
4105419 PMCtendo DD4.03/112/230-480V servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
4105424 PMCtendo DD4 Motorstecker Bausatz servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
4105493 PMCtendo DD4.14/112/230-480V servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
4105531 PMCtendo DD4 D1 I/O-Karte servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
4105573 PMCtendo DD4.20/162/230-480V servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
4105574 PMCtendo DD4.03/162/230-480V servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
4105618 PMCtendo DD4.10/162/230-480V servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
4105687 PMCtendo DD4.14/162/230-480V servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
4105779 PMCtendo DD4 Profibus Karte servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
4105812 PMCtendo DD4.06/162/230-480V servo amplifier Bộ khuếch đại Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
502220 PSEN 2.1p-20/PSEN 2.1-20 /8mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
502221 PSEN 2.1p-21/PSEN 2.1-20 /8mm/LED/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
502224 PSEN 2.1p-24/PSEN2.1-20/8mm/LED/EX/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
502226 PSEN 2.1a-20/PSEN 2.1-20/8mm /5m/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
502227 PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
502250 PSEN 2.1b-26/PSEN2.1-20/8mm/10m/EX/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
503220 PSEN 2.2p-20/PSEN2.2-20/8mm  1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
503221 PSEN 2.2p-21/PSEN2.2-20/LED/8mm  1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
503224 PSEN 2.2p-24/PSEN2.2-20/LED/8mm/ATEX Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
504220 PSEN 1.1p-20/PSEN 1.1-20/8mm/  1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
504222 PSEN 1.1p-22/PSEN 1.1-20/8mm/ix1/  1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
504223 PSEN 1.1p-23/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
504224 PSEN 1.1p-29/PSEN 1.1-20/7mm/ix1/  1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
504225 PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1 Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
504226 PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
504227 PSEN 1.1b-20/PSEN 1.1-20/8mm/10m/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
504228 PSEN 1.1a-22/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/ix1/1un Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
504229 PSEN 1.1b-22/PSEN 1.1-20 /8mm/10m/ix1/1u Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
504250 PSEN 1.1b-23/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
504251 PSEN 1.1b-25/PSEN1.1-20/8mm/10m/EX/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
505220 PSEN 1.2p-20/PSEN 1.2-20/8mm/  1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
505222 PSEN 1.2p-22/PSEN 1.2-20/8mm/ix1/  1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
505223 PSEN 1.2p-23/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
505225 PSEN 1.2p-25/PSEN 1.2-20/8mm/ATEX/ix1 Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506219 PSEN ma1.3b-29/PSEN ma1.3-08/8mm/1 unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506220 PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506221 PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506222 PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506223 PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506226 PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506227 PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-08/8mm/ix1/1un Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506228 PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506229 PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-08/1u Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506230 PSEN ma1.3a-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506231 PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506232 PSEN ma1.3b-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506233 PSEN ma1.3b-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506236 PSEN ma1.3p-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506237 PSEN ma1.3p-22/PSEN ma1.3-12/12mm/ix1/1u Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506238 PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-12/12mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506239 PSEN ma1.3-20M12/8-0.15m/PSENma1.3-12/1u Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506240 PSEN ma1.3a-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506241 PSEN ma1.3a-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506242 PSEN ma1.3b-21/PSEN ma1.3-08/VA/1U Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506243 PSEN ma1.3b-27/PSEN ma1.3-08/IX/VA/1U Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506246 PSEN ma1.3n-20/PSEN ma1.3-08/VA/1U Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506247 PSEN ma1.3-22M12/8/PSENma1.3-08/IX/VA/1U Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506249 PSEN ma1.3-20 M12/8/PSEN ma1.3-08/VA/1U Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506254 PSEN ma1.3b-24/PSEN ma1.3-08/EX/VA/1U Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506255 PSEN ma1.3b-28/PSEN ma1.3-08/IX/EX/VA/1U Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506300 PSEN ma1.4-03mm 1actuator Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506301 PSEN ma1.4-10mm 1actuator Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506302 PSEN ma1.4a-50/ 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506303 PSEN ma1.4a-52/ 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506304 PSEN ma1.4a-51/ 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506305 PSEN ma1.4a-57/ 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506308 PSEN ma1.4p-50/ 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506309 PSEN ma1.4p-52/ 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506310 PSEN ma1.4p-51/ 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506311 PSEN ma1.4p-57/ 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506312 PSEN ma1.4n-50/ 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506313 PSEN ma1.4n-51/ 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506314 PSEN ma1.4-51 M12/8-0.15m 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506318 PSEN ma1.4p-59 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506320 PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506321 PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506322 PSEN ma1.4a-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506323 PSEN ma1.4a-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506324 PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506325 PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506326 PSEN ma1.4a-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506327 PSEN ma1.4a-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506332 PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506333 PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506334 PSEN ma1.4p-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz,
506335 PSEN ma1.4p-52/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz,
506336 PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506337 PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506338 PSEN ma1.4p-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506339 PSEN ma1.4p-57/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506340 PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506341 PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-03mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506342 PSEN ma1.4n-50/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506343 PSEN ma1.4n-51/PSEN ma1.4-10mm/ 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506344 PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-03/1u Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506345 PSEN ma1.4-51M12/8-0.15m/PSENma1.4-10/1u Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506348 PSEN ma1.4p-59/PSEN ma1.4-10 1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506400 PSEN ma2.1p-10/3mm/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506401 PSEN ma2.1p-11/LED/3mm/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506402 PSEN ma2.1p-30/6mm/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506403 PSEN ma2.1p-31/LED/6mm/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506404 PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506405 PSEN ma2.1p-10/PSEN2.1-10/3mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506406 PSEN ma2.1p-11/PSEN2.1-10/LED/3mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506407 PSEN ma2.1p-30/PSEN2.1-10/6mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506408 PSEN ma2.1p-31/PSEN2.1-10/LED/6mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506409 PSEN ma1.1p-10/3mm/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506410 PSEN ma1.1p-12/3mm/ix1/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506411 PSEN ma1.1p-10/PSEN1.1-10/3mm/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506412 PSEN ma1.1p-12/PSEN1.1-10/3mm/ix1/1unit Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
506413 PSEN ma2.1p-34/PSEN2.1-10-06/LED/ATEX/1u Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
512110 PSEN 2.1-10 / 1  actuator Actuator Thiết bị truyền động Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
512120 PSEN 2.1-20/1actuator Actuator Thiết bị truyền động Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
513120 PSEN 2.2-20 / 1  actuator Actuator Thiết bị truyền động Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
514110 PSEN 1.1-10 / 1  actuator Actuator Thiết bị truyền động Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
514120 PSEN 1.1-20 / 1  actuator Actuator Thiết bị truyền động Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
515120 PSEN 1.2-20 / 1  actuator Actuator Thiết bị truyền động Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
516120 PSEN ma1.3-08/1actuator Actuator Thiết bị truyền động Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
516130 PSEN ma1.3-12/1actuator Actuator Thiết bị truyền động Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
516140 PSEN ma1.3-08/VA/1actuator Actuator Thiết bị truyền động Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
516145 PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator Actuator Thiết bị truyền động Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
522120 PSEN 2.1p-20/8mm/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn Đại lý Pilz, Pilz Vietnam
522121 PSEN 2.1p-21/8mm/LED/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
522126 PSEN 2.1a-20/8mm/5m /1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
522127 PSEN 2.1b-20/8mm/10m/ 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
523120 PSEN 2.2p-20 /8mm  1 switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
523121 PSEN 2.2p-21/LED/8mm  1 switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
524120 PSEN 1.1p-20/8mm/ 1 switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
524124 PSEN 1.1p-29/7mm/ix1/  1 switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
524126 PSEN 1.1a-20 /8mm/5m/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
524127 PSEN 1.1b-20 /8mm/10m/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
524128 PSEN 1.1a-22 /8mm/5m/ix1/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
524129 PSEN 1.1b-22/8mm /10m/ix1/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
525120 PSEN 1.2p-20/8mm/ 1 switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
525122 PSEN 1.2p-22/8mm/ix1/  1 switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526120 PSEN ma1.3a-20/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526121 PSEN ma1.3a-22/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526122 PSEN ma1.3b-20/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526123 PSEN ma1.3b-22/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526126 PSEN ma1.3p-20/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526127 PSEN ma1.3p-22/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526128 PSEN ma1.3n-20/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526129 PSEN ma1.3-20 M12/8-0.15m 1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526240 PSEN ma1.3a-21/VA/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526241 PSEN ma1.3a-27/IX/VA/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526242 PSEN ma1.3b-21/VA/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526243 PSEN ma1.3b-27/IX/VA/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526246 PSEN ma1.3n-20/VA/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526247 PSEN ma1.3-22 M12/8/IX/VA/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526249 PSEN ma1.3-20 M12/8/VA/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526254 PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
526255 PSEN ma1.3b-28/IX/EX/VA/1switch Magnetic safety switch Công tắc an toàn  
533110 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m Cable Dây cáp  
533111 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m Cable Dây cáp  
533120 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m Cable Dây cáp  
533121 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m Cable Dây cáp  
533130 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m Cable Dây cáp  
533131 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m Cable Dây cáp  
533140 PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m Cable Dây cáp  
533141 PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m Cable Dây cáp  
533150 PSEN cable M8-8sf, 2m Cable Dây cáp  
533151 PSEN cable M8-8sf, 5m Cable Dây cáp  
533152 PSEN cable M8-8sf, 10m Cable Dây cáp  
533153 PSEN cable M8-8sf, 20m Cable Dây cáp  
533154 PSEN cable M8-8sf, 30m Cable Dây cáp  
533155 PSEN cable M8-8sf  M8-sm, 0.5m Cable Dây cáp  
533156 PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 1m Cable Dây cáp  
533157 PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 2m Cable Dây cáp  
533158 PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 5m Cable Dây cáp  
533159 PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 10m Cable Dây cáp  
533160 PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 20m Cable Dây cáp  
533161 PSEN cable M8-8sf  M8-8sm, 30m Cable Dây cáp  
533162 PSEN cable M8-8af, 10m Cable Dây cáp  
533170 PSEN cable M12-5sf VA 5m Cable Dây cáp  
533171 PSEN cable M12-5sf VA 10m Cable Dây cáp  
533180 PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 5m Cable Dây cáp  
533181 PSEN cable M12-5sf/M12-5sm VA 10m Cable Dây cáp  
533190 PSEN cable M12-8sf VA 5m Cable Dây cáp  
533191 PSEN cable M12-8sf VA 10m Cable Dây cáp  
533193 PSEN cable M12-8sf VA 30m Cable Dây cáp  
540000 PSEN cs1.1p / PSEN cs1.1   1 Unit safety switch Công tắc an toàn  
540003 PSEN cs1.1n / PSEN cs1.1   1 Unit safety switch Công tắc an toàn  
540005 PSEN cs1.13p / PSEN cs1.1 / ATEX  1 Unit safety switch Công tắc an toàn  
540010 PSEN b1 safety switch Công tắc an toàn  
540015 PSEN b5 safety switch Công tắc an toàn  
540020 PSEN b2 safety switch Công tắc an toàn  
540021 PSEN b2.1 safety switch Công tắc an toàn  
540030 PSEN b3 safety switch Công tắc an toàn  
540040 PSEN b4 safety switch Công tắc an toàn  
540041 PSEN b4.1 safety switch Công tắc an toàn  
540050 PSEN cs1.1p   1 switch safety switch Công tắc an toàn  
540053 PSEN cs1.1n   1switch safety switch Công tắc an toàn  
540080 PSEN cs1.1   1 actuator safety switch Công tắc an toàn  
540100 PSEN cs2.1p / PSEN cs2.1 1Unit safety switch Công tắc an toàn  
540103 PSEN cs2.1n / PSEN cs2.1   1 Unit safety switch Công tắc an toàn  
540105 PSEN cs2.13p / PSEN cs2.1 / ATEX safety switch Công tắc an toàn  
540110 SDD ES ETH Starter Set safety switch Công tắc an toàn  
540120 SDD ES SET SCREW TERMINALS safety switch Công tắc an toàn  
540121 SDD ES SET SPRING LOADED TERMINALS safety switch Công tắc an toàn  
540130 SDD ES ETH safety switch Công tắc an toàn  
540132 SDD ES PROFIBUS safety switch Công tắc an toàn  
540150 PSEN cs2.1p   1 switch safety switch Công tắc an toàn  
540153 PSEN cs2.1n   1switch safety switch Công tắc an toàn  
540180 PSEN cs2.1   1 actuator safety switch Công tắc an toàn  
540200 PSEN cs2.2p / PSEN cs2.1   1 Unit safety switch Công tắc an toàn  
540203 PSEN cs2.2n / PSEN cs2.1   1 Unit safety switch Công tắc an toàn  
540253 PSEN cs2.2n   1switch safety switch Công tắc an toàn  
540303 PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19  1sw/3actuators safety switch Công tắc an toàn  
540308 PSEN screw M4x10 10pcs One-way screws Vít 1 chiều  
540309 PSEN screw M4x12 10pcs One-way screws Vít 1 chiều  
540310 PSEN screw M4x16 10pcs One-way screws Vít 1 chiều  
540311 PSEN screw M5x10 10pcs One-way screws Vít 1 chiều  
540312 PSEN screw M5x20 10pcs One-way screws Vít 1 chiều  
540313 PSEN screw M4x20 10pcs One-way screws Vít 1 chiều  
540314 PSEN screw M4x26 10pcs One-way screws Vít 1 chiều  
540315 PSEN Y junction M12 SENSOR      
540316 PSEN Y junction M12 cable channel      
540317 PSEN Y junction M8 SENSOR      
540318 PSEN Y junction M8 cable channel      
540319 PSEN cable axial M12 8-pole 3m Cable Dây cáp  
540320 PSEN cable axial M12 8-pole 5m Cable Dây cáp  
540321 PSEN cable axial M12 8-pole 10m Cable Dây cáp  
540322 PSEN cable angle M12 8-pole 3m Cable Dây cáp  
540323 PSEN cable angle M12 8-pole 5m Cable Dây cáp  
540324 PSEN cable angle M12 8-pole 10m Cable Dây cáp  
540325 PSEN cable angle M12 8-pole 30m Cable Dây cáp  
540326 PSEN cable axial M12 8-pole 30m Cable Dây cáp  
540327 PSEN Y junction  M8-M12/M12      
540328 PSEN Y junction  M12-M12/M12      
540329 PSEN converter M8-8sf — M12-8sm      
540331 PSEN T junction (auxiliary contact) M12      
540332 PSEN/PDP67 M12-8sf  screw terminals      
540333 PSEN cable M12-8sf, 20m      
540334 PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals      
540335 PSENcs3/cs4,PSENma1.4 act caps (50 pcs.)      
540337 PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL      
540338 PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL      
540340 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m Cable Dây cáp  
540341 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m Cable Dây cáp  
540342 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m Cable Dây cáp  
540343 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m Cable Dây cáp  
540344 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m Cable Dây cáp  
540345 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m Cable Dây cáp  
540346 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m Cable Dây cáp  
540347 PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m Cable Dây cáp  
540353 PSEN cs1.19n   1 switch safety switch Công tắc an toàn  
540380 PSEN cs1.19-OSSD1&2 1actuator Actuator Thiết bị truyền động  
540382 PSEN cs1.19-OSSD1 1actuator Actuator Thiết bị truyền động  
540383 PSEN cs1.19-OSSD2  1actuator Actuator Thiết bị truyền động  
541003 PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit safety switch Công tắc an toàn  
541009 PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit safety switch Công tắc an toàn  
541010 PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit safety switch Công tắc an toàn  
541011 PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit safety switch Công tắc an toàn  
541012 PSEN cs3.1b /PSEN cs3.1   1unit safety switch Công tắc an toàn  
541014 PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit safety switch Công tắc an toàn  
541053 PSEN cs3.1n   1switch safety switch Công tắc an toàn  
541059 PSEN cs3.1 M12/8-0.15m  1switch safety switch Công tắc an toàn  
541060 PSEN cs3.1p   1switch safety switch Công tắc an toàn  
541061 PSEN cs3.1a   1switch safety switch Công tắc an toàn  
541062 PSEN cs3.1b 1 switch safety switch Công tắc an toàn  
541064 PSEN cs3.1 M12/8-1.5m 1switch safety switch Công tắc an toàn  
541080 PSEN cs3.1   1 actuator Actuator Thiết bị truyền động  
541087 PSEN cs3.1 low profile glue 1 actuator Actuator Thiết bị truyền động  
541088 PSEN cs3.1 low profile screw 1 actuator Actuator Thiết bị truyền động  
541103 PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit safety switch Công tắc an toàn  
541109 PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit safety switch Công tắc an toàn  
541110 PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit safety switch Công tắc an toàn  
541111 PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit safety switch Công tắc an toàn  
541112 PSEN cs4.1b / PSENcs 4.1  1unit safety switch Công tắc an toàn  
541114 PSEN cs4.1 M12/8-1.5m/PSEN cs4.1  1unit safety switch Công tắc an toàn  
541153 PSEN cs4.1n   1switch safety switch Công tắc an toàn  
541159 PSEN cs4.1 M12/8-0.15m  1switch safety switch Công tắc an toàn  
541160 PSEN cs4.1p   1switch safety switch Công tắc an toàn  
541161 PSEN cs4.1a   1switch safety switch Công tắc an toàn  
541162 PSEN cs4.1b 1switch safety switch Công tắc an toàn  
541180 PSEN cs4.1   1 actuator Actuator Thiết bị truyền động  
541187 PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator Actuator Thiết bị truyền động  
541188 PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator Actuator Thiết bị truyền động  
541203 PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit safety switch Công tắc an toàn  
541209 PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit safety switch Công tắc an toàn  
541210 PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit safety switch Công tắc an toàn  
541211 PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit safety switch Công tắc an toàn  
541253 PSEN cs4.2n   1switch safety switch Công tắc an toàn  
541259 PSEN cs4.2 M12/8-0.15m  1switch safety switch Công tắc an toàn  
541260 PSEN cs4.2p   1switch safety switch Công tắc an toàn  
541261 PSEN cs4.2a   1switch safety switch Công tắc an toàn  
541303 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw/3actuators Actuator Thiết bị truyền động  
541304 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19  1sw+OSSD1&2 Actuator Thiết bị truyền động  
541305 PSEN cs3.19n/PSEN cs3.19 1sw+OSSD1+OSSD2 Actuator Thiết bị truyền động  
541353 PSEN cs3.19n   1 switch Actuator Thiết bị truyền động  
541380 PSEN cs3.19-OSSD1&2 1actuator Actuator Thiết bị truyền động  
541382 PSEN cs3.19-OSSD1 1actuator Actuator Thiết bị truyền động  
541383 PSEN cs3.19-OSSD2  1actuator Actuator Thiết bị truyền động  
542000 PSEN cs5.1p/PSEN cs5.1 1unit safety switch Công tắc an toàn  
542003 PSEN cs5.1n/PSEN cs5.1 M12 1unit safety switch Công tắc an toàn  
542005 PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u safety switch Công tắc an toàn  
542009 PSEN cs5.1 M12/8/PSEN cs5.1 M12 1unit safety switch Công tắc an toàn  
542011 PSEN cs5.11 M12/8/PSEN cs5.11 M12 1unit safety switch Công tắc an toàn  
542013 PSEN cs5.11n/PSEN cs5.11 M12 1UNIT safety switch Công tắc an toàn  
542050 PSEN cs5.1p 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542051 PSEN cs5.11 M12/8 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542053 PSEN cs5.1n 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542055 PSEN cs5.13 M12/8 EX 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542059 PSEN cs5.1 M12/8 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542063 PSEN cs5.11n 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542080 PSEN cs5.1 1actuator Actuator Thiết bị truyền động  
542081 PSEN cs5.11 M12 1actuator Actuator Thiết bị truyền động  
542083 PSEN cs5.1 M12 1actuator Actuator Thiết bị truyền động  
542085 PSEN cs5.13 M12 EX 1actuator Actuator Thiết bị truyền động  
542087 PSEN cs5.1 low profile glue 1 actuator Actuator Thiết bị truyền động  
542088 PSEN cs5.1 low profile screw 1 actuator Actuator Thiết bị truyền động  
542100 PSEN cs6.1p/PSEN cs6.1 1unit safety switch Công tắc an toàn  
542103 PSEN cs6.1n/PSEN cs6.1 M12 1unit safety switch Công tắc an toàn  
542109 PSEN cs6.1 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit safety switch Công tắc an toàn  
542111 PSEN cs6.11 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit safety switch Công tắc an toàn  
542113 PSEN cs6.11n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT safety switch Công tắc an toàn  
542150 PSEN cs6.1p 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542151 PSEN cs6.11 M12/8 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542153 PSEN cs6.1n 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542159 PSEN cs6.1 M12/8 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542163 PSEN cs6.11n 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542180 PSEN cs6.1 1actuator Actuator Thiết bị truyền động  
542181 PSEN cs6.11 M12 1actuator Actuator Thiết bị truyền động  
542183 PSEN cs6.1 M12 1actuator Actuator Thiết bị truyền động  
542187 PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator Actuator Thiết bị truyền động  
542188 PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator Actuator Thiết bị truyền động  
542200 PSEN cs6.2p/PSEN cs6.1 1unit safety switch Công tắc an toàn  
542203 PSENcs 6.2n/PSENcs 6.1 M12 1unit safety switch Công tắc an toàn  
542209 PSEN cs6.2 M12/8/PSEN cs6.1 M12 1unit safety switch Công tắc an toàn  
542211 PSEN cs6.21 M12/8/PSEN cs6.11 M12 1unit safety switch Công tắc an toàn  
542213 PSEN cs6.21n/PSEN cs6.11 M12 1UNIT safety switch Công tắc an toàn  
542250 PSEN cs6.2p 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542251 PSEN cs6.21 M12/8 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542253 PSEN cs6.2n 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542259 PSEN cs6.2 M12/8 1switch safety switch Công tắc an toàn  
542263 PSEN cs6.21n 1switch safety switch Công tắc an toàn  
544011 PSEN enc s1 eCAM Absolute encoder Bộ mã hóa tuyệt đối  
544012 PSEN enc s2 eCAM Absolute encoder Bộ mã hóa tuyệt đối  
544021 PSEN enc m1 eCAM Absolute encoder Bộ mã hóa tuyệt đối  
544022 PSEN enc m2 eCAM Absolute encoder Bộ mã hóa tuyệt đối  
570000 PSEN me1S / 1AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570001 PSEN me1S / 1AR Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570004 PSEN me1M / 1AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570005 PSEN me1M / 1AR Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570006 PSEN me1.2S / 1AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570007 PSEN me1.2S / 1AR Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570008 PSEN me1.21S / 1AR Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570011 PSEN me1.02S/AS M12 Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570012 PSEN me1.02S/AR M12 Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570013 PSEN me1.02M/AS M12 Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570014 PSEN me1.02M/AR M12 Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570015 PSEN me1.03M/AS n Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570016 PSEN me1.02S / AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570017 PSEN me1.02S / AA Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570101 PSEN me1AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570102 PSEN me1AR Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570103 PSEN me1AA Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570200 PSEN me2 / 2AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570201 PSEN me2 / 2AR Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570205 PSEN me2AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570206 PSEN me2AR Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570210 PSEN me3 / 2AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570212 PSEN me3 / 2AR Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570220 PSEN me3.1  / 2AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570222 PSEN me3.1  / 2AR Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570230 PSEN me3.2  / 2AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570232 PSEN me3.2  / 2AR Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570240 PSEN me4 / 4AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570241 PSEN me4.01 / 4AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570245 PSEN me4.1 / 4AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570246 PSEN me4.11 / 4AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570250 PSEN me4.21 / 4AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570251 PSEN me4.2 / 4AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570260 PSEN me4AS Safety gate system Hệ thống cổng an toàn  
570270 PSEN hs1.1p Safety hinged switch Công tắc an toàn  
570271 PSEN hs1.2p Safety hinged switch Công tắc an toàn  
570280 PSEN hs1 hinge Safety hinged switch Công tắc an toàn  
570281 PSEN hs kit1 Safety hinged switch Công tắc an toàn  
570300 PSEN rs1.0-300 Rope pull switch Công tắc kéo dây  
570301 PSEN rs1.0-175 Rope pull switch Công tắc kéo dây  
570302 PSEN rs2.0-300 Rope pull switch Công tắc kéo dây  
570303 PSEN rs2.0-175 Rope pull switch Công tắc kéo dây  
570310 PSEN rs spring 175 Rope pull switch Công tắc kéo dây  
570311 PSEN rs spring 300 Rope pull switch Công tắc kéo dây  
570312 PSEN rs pulley 75 Rope pull switch Công tắc kéo dây  
570313 PSEN rs pulley flex Rope pull switch Công tắc kéo dây  
570314 PSEN rs rope d3/d4 50m Rope pull switch Công tắc kéo dây  
570315 PSEN rs rope d3/d4 100m Rope pull switch Công tắc kéo dây  
570350 PSEN cable M12-12sf 2m Cable Dây cáp  
570351 PSEN cable M12-12sf 3m Cable Dây cáp  
570352 PSEN cable M12-12sf 5m Cable Dây cáp  
570353 PSEN cable M12-12sf 10m Cable Dây cáp  
570354 PSEN cable M12-12sf 20m Cable Dây cáp  
570355 PSEN cable M12-12sf 30m Cable Dây cáp  
570356 PSEN cable M12-12sf 50m Cable Dây cáp  
570357 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m Cable Dây cáp  
570358 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m Cable Dây cáp  
570359 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m Cable Dây cáp  
570360 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m Cable Dây cáp  
570361 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m Cable Dây cáp  
570362 PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m Cable Dây cáp  
570400 PSEN ml b 1.1 unit safety switch Công tắc an toàn  
570401 PSEN ml b 1.1 switch safety switch Công tắc an toàn  
570402 PSEN ml b 2.1 unit safety switch Công tắc an toàn  
570403 PSEN ml b 2.1 switch safety switch Công tắc an toàn  
570404 PSEN ml b 2.2 unit safety switch Công tắc an toàn  
570405 PSEN ml b 2.2 switch safety switch Công tắc an toàn  
570406 PSEN ml s 1.1 unit safety switch Công tắc an toàn  
570407 PSEN ml s 1.1 switch safety switch Công tắc an toàn  
570408 PSEN ml s 2.1 unit safety switch Công tắc an toàn  
570409 PSEN ml s 2.1 switch safety switch Công tắc an toàn  
570410 PSEN ml s 2.2 unit safety switch Công tắc an toàn  
570411 PSEN ml s 2.2 switch safety switch Công tắc an toàn  
570424 PSEN ml ba 1.1 unit safety switch Công tắc an toàn  
570425 PSEN ml ba 1.1 switch safety switch Công tắc an toàn  
570426 PSEN ml ba 2.1 unit safety switch Công tắc an toàn  
570427 PSEN ml ba 2.1 switch safety switch Công tắc an toàn  
570428 PSEN ml ba 2.2 unit safety switch Công tắc an toàn  
570429 PSEN ml ba 2.2 switch safety switch Công tắc an toàn  
570430 PSEN ml sa 1.1 unit safety switch Công tắc an toàn  
570431 PSEN ml sa 1.1 switch safety switch Công tắc an toàn  
570432 PSEN ml sa 2.1 unit safety switch Công tắc an toàn  
570433 PSEN ml sa 2.1 switch safety switch Công tắc an toàn  
570434 PSEN ml sa 2.2 unit safety switch Công tắc an toàn  
570435 PSEN ml sa 2.2 switch safety switch Công tắc an toàn  
570460 PSEN ml escape release      
570480 PSEN ml 1.1 actuator Actuator thiết bị truyền động  
570481 PSEN ml 2.1 actuator Actuator thiết bị truyền động  
570482 PSEN ml 1.1 round actuator Actuator thiết bị truyền động  
570483 PSEN ml 2.1 round actuator Actuator thiết bị truyền động  
570484 PSEN ml actuator 10° adapter Adaptor bộ chuyển đổi  
570485 PSEN ml actuator center ring      
570486 PSEN ml Y junction M12      
570487 PSEN ml end adapter Adaptor bộ chuyển đổi  
570488 PSEN ml / PDP67 Y junction M12      
570489 PSEN ml / PSENcs Y junction M12      
570490 PSEN ml mounting plate      
570492 PSEN ml bracket sliding door      
570493 PSEN ml bracket swinging door 70      
570494 PSEN ml bracket swinging door 80      
570495 PSEN ml door handle sliding door      
570496 PSEN ml door handle swinging door 70      
570497 PSEN ml door handle swinging door 80      
570498 PSEN screw set bracket swinging door      
570499 PSEN screw set bracket sliding door      
570500 PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570501 PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570502 PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570503 PSEN sl-0.5n 1.1 / PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570504 PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570505 PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570510 PSEN sl-0.5p 1.1 1switch safety switch Công tắc an toàn  
570511 PSEN sl-0.5p 2.1 1switch safety switch Công tắc an toàn  
570513 PSEN sl-0.5n 1.1 1switch safety switch Công tắc an toàn  
570514 PSEN sl-0.5n 2.1 1switch safety switch Công tắc an toàn  
570520 PSEN sl-0.5 1.1 1actuator Actuator thiết bị truyền động  
570521 PSEN sl-0.5 2.1 1actuator Actuator thiết bị truyền động  
570522 PSEN sl-0.5fm 1.1 1actuator Actuator thiết bị truyền động  
570523 PSEN sl-0.5fm  2.1 1actuator Actuator thiết bị truyền động  
570550 PSEN sl bracket swing door      
570551 PSEN sl bracket sliding door      
570552 PSEN sl restart interlock (padlock)      
570560 PSEN sl-0.5p 1.1 / PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570561 PSEN sl-0.5p 2.1 / PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570562 PSEN sl-0.5p 2.2 / PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570563 PSEN sl-0.5n 1.1 / PSEN sl-0.5fm  1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570564 PSEN sl-0.5n 2.1 / PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570565 PSEN sl-0.5n 2.2 / PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570570 PSEN sl-0.5p 3.1 /  PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570571 PSEN sl-0.5p 4.1 /  PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570572 PSEN sl-0.5p 4.2 /  PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570573 PSEN sl-0.5p 3.1 /  PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570574 PSEN sl-0.5p 4.1 /  PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570575 PSEN sl-0.5p 4.2 /  PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570577 PSEN sl-0.5p 3.1 Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570578 PSEN sl-0.5p 4.1 Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570581 PSEN sl-0.5p 6.1/PSEN sl-0.5 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570584 PSEN sl-0.5p 6.1/PSEN sl-0.5fm 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570588 PSEN sl-0.5p 6.1 Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570600 PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570601 PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570602 PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570603 PSEN sl-1.0n 1.1 / PSEN sl-1.0 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570604 PSEN sl-1.0n 2.1 / PSEN sl-1.0 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570605 PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0 1unit Magnetic safety gate system Hệ thống cổng an toàn từ tính  
570610 PSEN sl-1.0p 1.1 1switch safety switch Công tắc an toàn  
570611 PSEN sl-1.0p 2.1 1switch safety switch Công tắc an toàn  
570613 PSEN sl-1.0n 1.1 1switch safety switch Công tắc an toàn  
570614 PSEN sl-1.0n 2.1 1switch safety switch Công tắc an toàn  
570620 PSEN sl-1.0 1.1 1actuator Actuator thiết bị truyền động  
570621 PSEN sl-1.0 2.1 1actuator Actuator thiết bị truyền động  
570622 PSEN sl-1.0fm 1.1 1actuator Actuator thiết bị truyền động  
570623 PSEN sl-1.0fm 2.1 1actuator Actuator thiết bị truyền động  
570630 PSEN sl-1.0p 1.1 VA/PSEN sl-1.0 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570640 PSEN sl-1.0p 1.1 VA 1switch safety switch Công tắc an toàn  
570650 PSEN sl-1.0 VA 1actuator safety switch Công tắc an toàn  
570660 PSEN sl-1.0p 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570661 PSEN sl-1.0p 2.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570662 PSEN sl-1.0p 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570663 PSEN sl-1.0n 1.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570664 PSEN sl-1.0n 2.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570665 PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570670 PSEN sl-1.0p 3.1 /  PSEN sl-1.0 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570671 PSEN sl-1.0p 4.1 /  PSEN sl-1.0 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570672 PSEN sl-1.0p 4.2 /  PSEN sl-1.0 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570673 PSEN sl-1.0p 3.1 /  PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570674 PSEN sl-1.0p 4.1 /  PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570675 PSEN sl-1.0p 4.2 /  PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570677 PSEN sl-1.0p 3.1 safety switch Công tắc an toàn  
570678 PSEN sl-1.0p 4.1 safety switch Công tắc an toàn  
570681 PSEN sl-1.0p 6.1/PSEN sl-1.0 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570684 PSEN sl-1.0p 6.1/PSEN sl-1.0fm 1unit safety switch Công tắc an toàn  
570688 PSEN sl-1.0p 6.1      
570773 PSEN sg2 cover 2pieces      
570777 PSEN sg2c Set spring loaded terminals      
570793 PSEN cable 200m-8×0.25mm²      
570800 PSEN sg2c-3LPE unit safety switch Công tắc an toàn  
570801 PSEN sg2c-3LPE switch safety switch Công tắc an toàn  
570802 PSEN sg2c-3LBE unit safety switch Công tắc an toàn  
570803 PSEN sg2c-3LBE switch safety switch Công tắc an toàn  
570804 PSEN sg2c-3LPS unit safety switch Công tắc an toàn  
570805 PSEN sg2c-3LPS switch safety switch Công tắc an toàn  
570806 PSEN sg2c-3LBS unit safety switch Công tắc an toàn  
570807 PSEN sg2c-3LBS switch safety switch Công tắc an toàn  
570808 PSEN sg2c-3LPC unit safety switch Công tắc an toàn  
570809 PSEN sg2c-3LPC switch safety switch Công tắc an toàn  
570810 PSEN sg2c-3LBC unit safety switch Công tắc an toàn  
570811 PSEN sg2c-3LBC switch safety switch Công tắc an toàn  
570812 PSEN sg2c-5LPLLE unit safety switch Công tắc an toàn  
570813 PSEN sg2c-5LPLLE switch safety switch Công tắc an toàn  
570814 PSEN sg2c-5LBLLE unit safety switch Công tắc an toàn  
570815 PSEN sg2c-5LBLLE switch safety switch Công tắc an toàn  
570816 PSEN sg2c-5LPLLS unit safety switch Công tắc an toàn  
570817 PSEN sg2c-5LPLLS switch safety switch Công tắc an toàn  
570818 PSEN sg2c-5LBLLS unit safety switch Công tắc an toàn  
570819 PSEN sg2c-5LBLLS switch safety switch Công tắc an toàn  
570820 PSEN sg2c-5LPLLC unit safety switch Công tắc an toàn  
570821 PSEN sg2c-5LPLLC switch safety switch Công tắc an toàn  
570822 PSEN sg2c-5LBLLC unit safety switch Công tắc an toàn  
570823 PSEN sg2c-5LBLLC switch safety switch Công tắc an toàn  
570824 PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 unit safety switch Công tắc an toàn  
570825 PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 switch safety switch Công tắc an toàn  
570826 PSEN sg2c-5LBKLE-M12/5 unit safety switch Công tắc an toàn  
570827 PSEN sg2c-5LBKLE-M12/5 switch safety switch Công tắc an toàn  
570828 PSEN sg2c-5LPKLS-M12/5 unit safety switch Công tắc an toàn  
570829 PSEN sg2c-5LPKLS-M12/5 switch safety switch Công tắc an toàn  
570830 PSEN sg2c-5LBKLS-M12/5 unit safety switch Công tắc an toàn  
570831 PSEN sg2c-5LBKLS-M12/5 switch safety switch Công tắc an toàn  
570832 PSEN sg2c-5LPKLC-M12/5 unit safety switch Công tắc an toàn  
570833 PSEN sg2c-5LPKLC-M12/5 switch safety switch Công tắc an toàn  
570834 PSEN sg2c-5LBKLC-M12/5 unit safety switch Công tắc an toàn  
570835 PSEN sg2c-5LBKLC-M12/5 switch safety switch Công tắc an toàn  
570836 PSENsg2c-5CCLLE unit safety switch Công tắc an toàn  
570837 PSENsg2c-5CCLLE switch safety switch Công tắc an toàn  
570870 PSEN sg escape release pin safety switch Công tắc an toàn  
570871 PSEN sg auxiliary release pin safety switch Công tắc an toàn  
570875 PSEN sg color covers (pushbutton) safety switch Công tắc an toàn  
570880 PSEN sg2c-3LPE 2.2 unit safety switch Công tắc an toàn  
570882 PSEN sg2c-5LPLLE 2.2 unit safety switch Công tắc an toàn  
570884 PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 2.2 unit safety switch Công tắc an toàn  

 

Xem thêm các sản phẩm của hãng Aichi Tokei Denki  https://cuahangtudonghoa.pitesvietnam.com/product/pilz-vietnam-dai-ly-pilz-viet-nam/

Xem thêm các sản phẩm tương tự  https://mesalabs-vietnam.pitesco.com/

PitesCo là đại lý chính hãng Autonation Việt Nam.

Báo giá ngay – Hàng chính hãng – Tư vấn hỗ trợ 24/7 – Đại lý AUTOMATION Vietnam