Pitesco chuyên cung cấp các sản phẩm 100% chính hãng với chất lượng vượt trội từ Châu Âu và nhật bản với giá tốt nhất hiện nay như

Sản phẩm có giá sẵn!!

Liên hệ  0372 130 774 ( Mr.Trí ) để dược giá ưu đãi ngay

Model : R4E450-AB09-06 EBMPAPST  100% EU Origin

Model : R4E450-AB09-06
Centrifugal Fan

 

100% Brazil Origin

Balluff Vietnam

BHS003J
BES 516-300-S295/1.025"-S4
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BES02H7
BES 516-114-SA1-05
Inductive Sensors

100% China Origin

Balluff Vietnam

BML004F
BML-S1C0-Q53P-M400-R0-KA02
Magnetically Coded Sensors

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL12NM
BTL7-P511-M0500-B-S32
Magnetostrictive sensors
BTL0009 (BTL5-P1-M0500-B-S32) is obsolete

100% Germany Origin

Balluff Vietnam

BTL19HH
BTL7-E500-M0381-Z-KA05
Magnetostrictive sensors

100% CHINA Origin

BALUNTECH
Vietnam

Model: : BL678A-220V-50HZ
Blackbody calibration source

100% EU Origin

Barksdale Vietnam

Code: 0405-214
Description: B2S-H32SS Druckschalter
Pressure Switch Sensor

100% Singapore Origin

BARTEC Vietnam

07-3323-3403
Switch and Lamp Modules
with cable 3m

100% CHINA Origin

Bently Nevada
Vietnam

Model: 3500/15-05-00-00
Proximity Probes

100% EU Origin

E+H Vietnam

Code: PMP55-AA21JA1SGBANJD1A+AAZ1
Description: Pressure transmitter

100% EU
Origin

EBMPAPST
Vietnam

Model : R4E450-AB09-06
Centrifugal Fan q