Phoenix Armaturen Vietnam

Phoenix là một trong các hãng con của tập đoàn Cutiss – Wright.

Curtiss-Wright Corporation (NYSE: CW) có một lịch sử lâu đời với nguồn gốc từ chuyến bay đầu tiên của Orville và Wilbur Wright vào năm 1903, và ông Glenn Curtiss, người được xem như cha đẻ của hàng không hải quân. Năm 1929 họ sáp nhập các công ty của mình thành tập đoàn với tên Curtiss-Wright.

 

Hiện nay Curtiss – Wright là một tập đoàn đa quốc gia về các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao trên cả ba phân khúc: Thương mại / Công nghiệp, Quốc phòng và Năng lượng, hỗ trợ các ngành công nghiệp quan trọng nhất, lớn nhất trên thế giới. Curtiss –Wright đã là một công ty giao dịch công khai trong hơn 85 năm và các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến, kỹ thuật cao của họ được công nhận về công nghệ tiên tiến và độ tin cậy vượt trội.

 

Về Phoenix: Phoenix là một chuyên gia trong việc sản xuất các ống cầu bịt kín để xử lý an toàn các phương tiện nguy hiểm, độc tính cao, dễ cháy và đắt tiền. Giải pháp cho hệ thống bịt kín thân có ống thổi đến môi trường xung quanh có thể nhìn thấy trong toàn bộ chương trình và Phönix được xem là người dẫn đầu thị trường đưa ra các giải pháp xây dựng đa dạng và phạm vi ứng dụng liên quan đến các thông số vận hành.

 

Thành lập vào năm 1910, đến 2013 Phoenix được mua lại và nằm trong phân nhóm Van của Curtiss-Wright.

Ba thương hiệu - Phönix, Strack, Daume Regelarmaturen tạo nên một phân khúc hoàn chỉnh, chất lượng sản phẩm hạng nhất với độ bền, độ an toàn và độ tin cậy cao trong các nhà máy hóa chất, nhà máy lọc dầu, và nhà máy điện. Các van phù hợp với quốc gia và quốc tế thiết kế tiêu chuẩn: (DIN, ANSI, ASME etc.)

Các ứng dụng:

Các loại van được chế tạo cung cấp giải pháp cho môi trường độc hại cao, áp suất cao, tính kích ứng cao, ăn mòn, dễ cháy, dễ bay hơi và đắt tiền, các vật liệu trùng hợp và kết tinh (nhóm vật liệu khó phân hủy), đặc biệt đối với các hợp chất dễ gây nguy hiểm cho môi trường và nước ngầm, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí

Các dòng sản phẩm:

Kiểm tra van

Van điều khiển

Van cổng

Van cầu

Van cắm

Bộ lọc

Thiết bị đo đạc

Phoenix is one of brands from Curtiss-Wright Corporation

Curtiss-Wright Corporation (NYSE: CW) based on a long history started from the first ever flight of Orville and Wilbur Wright in 1903 and Glenn Curtiss, the father of naval aviation. Curtiss-Wright was formed by the merger of companies founded by them in 1929.

Today, Curtiss-Wright is an integrated, market-facing global diversified industrial company and remains a technology leader through this legacy of innovation. Curtiss-Wright’s structure drives the focus upon our diversified end markets through three well-balanced segments – Commercial/Industrial, Defense and Power – remaining focused on advanced technologies for high performance platforms and critical applications.

Curtiss-Wright's technologies provide increased safety, reliability, and performance in the most demanding environments, serving numerous customers across a multitude of industries.

As for Phoenix:

Phoenix considers itself as a specialist in manufacturing bellows sealed globe valves for a safe handling of dangerous, highly toxic, flammable and expensive media. The solution of a stem sealing system with bellows to the ambient is visible throughout the nearly entire program and Phönix can be defined as the market leader referring to various solutions of construction and the application range concerning operational parameters.

Founded in 1910, and Acquired of the Phoenix valve group by Curtiss-Wright in 2013,  Phönix Armaturen-Werke Bregel GmbH is today a leading manufacturer of high quality specialty valves.

 

Four brands – Phönix, Strack, Daume Regelarmaturen, Solent & Pratt – a complete range of high quality fist class products that provide long lasting safety and reliability in chemical plants, refineries and power plants. Worldwide, we offer valves conforming to national and international design standards (DIN, ANSI, ASME etc.) in highest quality as well as technical advice, and service for complete valve packages to our customers

Applications:

Provide The special valves for high toxic, high pressure, aggressive, corrosive media, inflammable, volatile and expensive , polymerising and crystallising media under consideration of the material resistance. Especially for media which are dangerous for environment and ground water, for additional energy saving and reduction of service costs.

Product lines:

Check Valves

Control Valves

Gate Valves

Globe Valves

Plug Valves

Strainers

Instrumentation Equipments

Phoenix là một trong các hãng con của tập đoàn Cutiss – Wright.

Curtiss-Wright Corporation (NYSE: CW) có một lịch sử lâu đời với nguồn gốc từ chuyến bay đầu tiên của Orville và Wilbur Wright vào năm 1903, và ông Glenn Curtiss, người được xem như cha đẻ của hàng không hải quân. Năm 1929 họ sáp nhập các công ty của mình thành tập đoàn với tên Curtiss-Wright.

 

Hiện nay Curtiss – Wright là một tập đoàn đa quốc gia về các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao trên cả ba phân khúc: Thương mại / Công nghiệp, Quốc phòng và Năng lượng, hỗ trợ các ngành công nghiệp quan trọng nhất, lớn nhất trên thế giới. Curtiss –Wright đã là một công ty giao dịch công khai trong hơn 85 năm và các sản phẩm và dịch vụ tiên tiến, kỹ thuật cao của họ được công nhận về công nghệ tiên tiến và độ tin cậy vượt trội.

 

Về Phoenix: Phoenix là một chuyên gia trong việc sản xuất các ống cầu bịt kín để xử lý an toàn các phương tiện nguy hiểm, độc tính cao, dễ cháy và đắt tiền. Giải pháp cho hệ thống bịt kín thân có ống thổi đến môi trường xung quanh có thể nhìn thấy trong toàn bộ chương trình và Phönix được xem là người dẫn đầu thị trường đưa ra các giải pháp xây dựng đa dạng và phạm vi ứng dụng liên quan đến các thông số vận hành.

 

Thành lập vào năm 1910, đến 2013 Phoenix được mua lại và nằm trong phân nhóm Van của Curtiss-Wright.

Ba thương hiệu - Phönix, Strack, Daume Regelarmaturen tạo nên một phân khúc hoàn chỉnh, chất lượng sản phẩm hạng nhất với độ bền, độ an toàn và độ tin cậy cao trong các nhà máy hóa chất, nhà máy lọc dầu, và nhà máy điện. Các van phù hợp với quốc gia và quốc tế thiết kế tiêu chuẩn: (DIN, ANSI, ASME etc.)

Các ứng dụng:

Các loại van được chế tạo cung cấp giải pháp cho môi trường độc hại cao, áp suất cao, tính kích ứng cao, ăn mòn, dễ cháy, dễ bay hơi và đắt tiền, các vật liệu trùng hợp và kết tinh (nhóm vật liệu khó phân hủy), đặc biệt đối với các hợp chất dễ gây nguy hiểm cho môi trường và nước ngầm, giúp tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí

Các dòng sản phẩm:

Kiểm tra van

Van điều khiển

Van cổng

Van cầu

Van cắm

Bộ lọc

Thiết bị đo đạc

Phoenix is one of brands from Curtiss-Wright Corporation

Curtiss-Wright Corporation (NYSE: CW) based on a long history started from the first ever flight of Orville and Wilbur Wright in 1903 and Glenn Curtiss, the father of naval aviation. Curtiss-Wright was formed by the merger of companies founded by them in 1929.

Today, Curtiss-Wright is an integrated, market-facing global diversified industrial company and remains a technology leader through this legacy of innovation. Curtiss-Wright’s structure drives the focus upon our diversified end markets through three well-balanced segments – Commercial/Industrial, Defense and Power – remaining focused on advanced technologies for high performance platforms and critical applications.

Curtiss-Wright's technologies provide increased safety, reliability, and performance in the most demanding environments, serving numerous customers across a multitude of industries.

As for Phoenix:

Phoenix considers itself as a specialist in manufacturing bellows sealed globe valves for a safe handling of dangerous, highly toxic, flammable and expensive media. The solution of a stem sealing system with bellows to the ambient is visible throughout the nearly entire program and Phönix can be defined as the market leader referring to various solutions of construction and the application range concerning operational parameters.

Founded in 1910, and Acquired of the Phoenix valve group by Curtiss-Wright in 2013,  Phönix Armaturen-Werke Bregel GmbH is today a leading manufacturer of high quality specialty valves.

 

Four brands – Phönix, Strack, Daume Regelarmaturen, Solent & Pratt – a complete range of high quality fist class products that provide long lasting safety and reliability in chemical plants, refineries and power plants. Worldwide, we offer valves conforming to national and international design standards (DIN, ANSI, ASME etc.) in highest quality as well as technical advice, and service for complete valve packages to our customers

Applications:

Provide The special valves for high toxic, high pressure, aggressive, corrosive media, inflammable, volatile and expensive , polymerising and crystallising media under consideration of the material resistance. Especially for media which are dangerous for environment and ground water, for additional energy saving and reduction of service costs.

Product lines:

Check Valves

Control Valves

Gate Valves

Globe Valves

Plug Valves

Strainers

Instrumentation Equipments